Met jouw ervaring en kennis help jij ons om onze positie te verbeteren als Europese topregio. Als projectleider mobiliteit krijg jij de unieke kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Jouw functie

De MRDH is dé samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. In jouw rol als projectleider mobiliteit zorg je ervoor dat beleidsambities worden vertaald naar concrete en haalbare uitvoeringsprogramma’s. Uitdagende en complexe thema’s waar jij je mee bezig gaat houden zijn onder andere mobiliteitstransitie, het programma ketenmobiliteit en de MIRT Verkenning oeververbindingen regio Rotterdam.

Je werkt nauw samen met de 23 gemeenten die uiteindelijk het programma of het project moeten gaan realiseren. Jij zorgt daarbij voor het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een programma, project of proces en de dagelijkse leiding. Dat betekent dat jij ervoor zorgt dat met alle partijen overeenstemming bereikt wordt. Dat kan een uitdaging zijn, omdat er soms tegenstrijdige belangen zijn. Dat maakt dat jij als geen ander al die verschillende partijen weet te verbinden.

Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van een geheel van uiteenlopende activiteiten en verschillende projecten die in onderlinge samenhang moeten leiden tot een vooraf geformuleerd doel. Hierbij heb je altijd zicht op het gewenste eindresultaat, zoals dit vooraf is afgestemd met de opdrachtgever. Zo werk je bijvoorbeeld met betrokken gemeenten aan de totstandkoming van afzonderlijke startbesluiten voor aan te pakken knooppunten en daarmee samenhangende thema’s zoals fietsparkeren bij stations. Daarnaast ben je lid van het projectteam van de MIRT Verkenning oeververbinding regio Rotterdam waar je samen met de interne projectleider en de overige betrokken collega’s de inzet van de MRDH coördineert en de directie en het bestuur daarover adviseert. Uiteraard zorg je ervoor dat het doel of resultaat binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit wordt bereikt. Daarbij is het van belang dat je zicht houdt op eventuele risico’s en hierop stuurt door het nemen van beheersmaatregelen.

Jouw profiel

Met jouw expertise in projectmanagement help jij ons bij het realiseren van de uitdagende en complexe opgaven die wij hebben. Je bent omgevingsbewust, kan goed coördineren en je hebt plezier in het politiek/bestuurlijke speelveld waarbij je planmatig te werk gaat. Je kan omgaan met tegenspel en weet te verbinden.

Daarnaast beschik je over:

  • HBO+ werk en denkniveau;
  • Minimaal 5 jaar ervaring werkervaring in advisering, programmering en/of projectmanagement bij overheid of consultancy;
  • Kennis van openbaar bestuur, verkeer en vervoer. Ervaring met MIRT projecten is een pré.

Ons aanbod

  • een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt. Hoeveel precies stemmen we graag met je af, tot maximaal € 5.520 o.b.v. een 36-urige werkweek;
  • een tijdelijke aanstelling van een jaar die we bij wederzijds goedvinden/goedkeuring, na dit jaar graag omzetten naar een vast dienstverband;
  • de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities;
  • uitstekende verlofregelingen;
  • een individueel keuzebudget;
  • een vergoeding van een tablet of laptop en telefoon;
  • volledige OV-vergoedingen voor woon-werkverkeer (2de klasse) en dienstreizen (1e klasse).

Team verkeersbeleid

Mocht je voor ons kiezen, dan verwelkomen wij jou graag binnen onze organisatie en specifiek bij de afdeling Verkeer. Dit team bestaat momenteel uit 23 gedreven en ervaren professionals binnen het verkeersdomein. Als standplaats hebben wij Westersingel 12 te Rotterdam.

Onze organisatie

De MRDH is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo formuleren wij regionaal verkeer- en vervoersbeleid en zijn wij opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarvoor wij concessies verlenen aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken wij subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en voor beheer, onderhoud en vervanging van OV-Infrastructuur. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa € 510 mln. per jaar). Daarnaast heeft de MRDH taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de metropoolregio van onder andere werklocaties (bedrijfsterreinen, detailhandel, kantoren), smart infrastructure (energietransitie, next generation woonwijken), economische vernieuwing (fieldlabs, campusvorming), arbeidsmarkt-onderwijs en economie van het landelijk gebied. De MRDH ontvangt hiervoor een bijdrage van de 23 gemeenten (circa € 6,5 mln. per jaar). 

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Jan Willem Immerzeel (manager Verkeer, telefoon 088 5445 248) of Raymond van Keerberghen (adjunct-manager Verkeer, telefoon 088 5445 292).

Weet je genoeg en wil je bij ons werken?

Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie, voorzien van cv, uiterlijk 11 maart 2021 t.a.v. de heer J.W. Immerzeel per e-mail: werkenvoor@mrdh.nl

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Hierbij hebben interne kandidaten een voorrangspositie.

In het kader van de selectieprocedure wordt aan kandidaten gevraagd mee te werken aan het opstellen van een Management Drives profiel door het invullen van een vragenlijst. Mogelijk zal ook een assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.