Vacature manager Openbaar Vervoer - 36 uur per week

Werken aan een betere bereikbaarheid en aan het vernieuwen van de economie: dat is de missie van de 23 gemeenten die hun krachten bundelen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Met jouw ervaring en kennis help jij ons om de groei van de welvaart en het welzijn van onze 2,4 miljoen inwoners te verbeteren. Als manager Openbaar Vervoer ben je leidinggevende van de afdeling Openbaar Vervoer, die in nauwe samenwerking met de inhoudelijke collega’s op het gebied van Verkeer en Economisch Vestigingsklimaat, een waardevolle bijdrage levert aan het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Jouw functie

De afdeling Openbaar Vervoer werkt als opdrachtgever van het regionale- en stedelijke OV in de metropoolregio aan mogelijkheden om de regionale bereikbaarheid te verbeteren en de toekomstige reizigersgroei, als gevolg van verstedelijking en de mobiliteitstransitie, in het OV op te vangen. Wij doen dit samen met bus-, tram- en metrovervoerders als RET, HTM en EBS. 

De afdeling zet zich in voor het verkorten van de reistijd en het vergroten van de capaciteit in het OV. Zo dragen we bij aan een beter woon-, werk- en leefklimaat voor onze inwoners. Daarnaast levert de afdeling een belangrijke bijdrage aan de transitie van auto naar OV, fiets of een combinatie hiervan. De komende jaren valt deze inzet samen met de opgave om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. Dit doen wij door concessies te verlenen en te beheren, het begeleiden van projecten ter verbetering van de infrastructuur voor OV en door beleid te ontwikkelen op het gebied van sociale veiligheid, tarieven en toegankelijkheid van het OV.

Wat ga je doen?

 • Je geeft leiding aan de ruim 20 medewerkers van afdeling Openbaar Vervoer en je geeft in deze rol uitvoering aan het personeelsbeleid. Je ondersteunt en coacht de medewerkers bij het realiseren van de jaarlijks te definiëren afdelings- en persoonlijke doelstellingen. Met de afdeling en de medewerkers zijn diverse (door)ontwikkeltrajecten gestart welke jij verder vormgeeft. Je werkt samen met een adjunct-manager Openbaar Vervoer;

 • Je kijkt met een proactieve blik naar de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de diverse producten, en de organisatie als geheel, aan het MT en het bestuur;

 • Samen met de manager Verkeer zorg je voor een goede voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming. We werken in een collegiaal MT waarin een secretaris-algemeen directeur en de 5 managers zitting hebben;

 • Je werkt actief samen met de inhoudelijke afdelingen Verkeer en Economisch Vestigingsklimaat en vervult daarmee een voortrekkersrol in de integrale benadering van het mobiliteitsbeleid. De komende periode werkt het MT aan een meer opgavegerichte benadering van het mobiliteitsbeleid dat op termijn organisatorische betekenis kan krijgen;

 • Je bent de gezaghebbende adviseur op het vlak van openbaar vervoer binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag en werkt actief en in verbinding samen met gemeenten, vervoerders en andere partners. Je analyseert en vertaalt ontwikkelingen naar strategie en beleid. Je bent hierin vasthoudend en proactief;

 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor de zeven in- en aanbestede OV-concessies binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag;

 • Je bent ambtelijk verantwoordelijk voor het realiseren van OV-projecten in het Regionaal Investeringsprogramma en de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB), zoals de viersporigheid tussen Rotterdam en Den Haag, schaalsprong OV, realisatie Hoekse Lijn, Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio, etc.;

 • Je acteert als bevoegd gezag in het kader van de Wet Lokaal Spoor en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor veiligheid op en rond het spoor;

 • Je bent in staat om buiten de gebaande paden te denken en wethouders, raadsleden en ambtelijke collega’s nieuwe perspectieven en oplossingen aan te reiken. Samen met het team ben je in staat verschillende rollen te vervullen en je daarin comfortabel te voelen: van zakelijk contractbeheerder tot strategisch adviseur met een ondernemende houding, netwerker tot opdrachtgever.

Jouw profiel 

Voor deze uitdaging pas je in de rollen van verbinder, strateeg en manager. Wij zoeken een leidinggevende die zijn of haar weg gemakkelijk weet te vinden in een uitdagende bestuurlijke omgeving.

 • Je bent creatief en ondernemend op de inhoud en daarmee een inspirerend boegbeeld voor én binnen het domein van openbaar vervoer;

 • Je kunt complexe vraagstukken terugbrengen tot de essentie en hierin prioriteren, zonder het beoogde eindresultaat uit het oog te verliezen;

 • Je bent doortastend, je schakelt snel en je hebt lef. Met jouw gezag en flair krijg je mensen mee;

 • Je bent omgevingsbewust en je bent kwaliteitsgericht. Je beschikt over verschillende communicatiestijlen die je op het goede moment en bij verschillende dossiers kunt inzetten. Daarnaast vinden we opdrachtgeverschap (onderhandelen, ondernemen, regisseren), flexibiliteit en samenwerken belangrijk;

 • De nadruk in deze functie ligt op resultaatgericht verbinden, in nauwe samenwerking met gemeenten en vervoerders, en de onderlinge verbondenheid verder versterken. Het opbouwen van relaties en het onderhouden van een netwerk gaat je gemakkelijk af. Samenwerken met 23 gemeenten die naast een gemeenschappelijke regionale agenda ook verschillende individuele behoeften hebben, vind je vanzelfsprekend;

 • Met jouw kennis en ervaring help jij ons bij het realiseren van de uitdagende en complexe opgaven die wij hebben, in nauwe samenwerking met onze partners in de regio.

Andere factoren die we van belang vinden, zijn:

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • We zien graag dat je beschikt over leidinggevende ervaring;

 • Aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context.

Ons aanbod

Momenteel werken we vanwege de coronacrisis vanuit huis. In de periode na corona zullen we zo’n 50% van onze tijd op kantoor werken.

 • Een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt. Hoeveel precies stemmen we graag met je af, tot maximaal € 8.426,- (schaal 16) o.b.v. een 36-urige werkweek; 

 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar die we bij wederzijds goedvinden, na dit jaar graag omzetten naar een vast dienstverband; 

 • De kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities; 

 • Uitstekende verlofregelingen; 

 • Een individueel keuzebudget van ruim 17%; 

 • Volledige OV-vergoedingen voor woon-werkverkeer (2de klasse) en dienstreizen (1e klasse). 

Afdeling Openbaar Vervoer

Mocht je voor ons kiezen, dan verwelkomen wij jou graag binnen onze organisatie en specifiek bij de afdeling Openbaar Vervoer. Dit team bestaat momenteel uit 22 gedreven en ervaren professionals die zich bezighouden met beleid & projecten en concessiemanagement binnen het openbaar vervoersdomein. Als standplaats hebben wij de Westersingel 12 in Rotterdam.

Onze organisatie

De MRDH is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo formuleren wij regionaal vervoersbeleid en zijn wij opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarvoor wij concessies verlenen aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken wij subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en voor beheer, onderhoud en vervanging van OV-Infrastructuur. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (€ 555,4 miljoen per jaar voor 2022). Tevens heeft de MRDH taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de metropoolregio van onder andere werklocaties (bedrijfsterreinen, detailhandel, kantoren), smart infrastructure (energietransitie, next generation woonwijken), economische vernieuwing (fieldlabs, campusvorming), arbeidsmarkt-onderwijs en economie van het landelijk gebied. De MRDH ontvangt hiervoor een bijdrage van de 23 gemeenten (€ 6,6 miljoen per jaar voor 2022). 

Heb je nog vragen ?

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Christel Mourik (secretaris-algemeen directeur, telefoon 088-5445 248) of Jos Wassens (manager Strategie en Bestuur, telefoon 06-11437672). 

Weet je genoeg en wil je bij ons komen werken?

Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie voor 12 september aanstaande. Deze procedure wordt begeleid door Chasse Executive Search. Sollicitaties bestaande uit cv en motivatiebrief (in PDF) graag sturen naar info@chassesearch.nl

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Hierbij hebben interne kandidaten een voorrangspositie.

In het kader van de selectieprocedure wordt aan kandidaten gevraagd mee te werken aan het opstellen van een Management Drives profiel door het invullen van een vragenlijst. Een ontwikkelassessment behoort tot de mogelijkheden.