Vacature adviseur mobiliteit

Werken aan een betere bereikbaarheid en aan het vernieuwen van de economie: dat is de missie van de 23 gemeenten die hun krachten bundelen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Met jouw ervaring en kennis help jij ons om de groei van de welvaart en het welzijn van onze 2,4 miljoen inwoners te verbeteren. Als adviseur mobiliteit bij de afdeling Openbaar Vervoer krijg jij de unieke kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Jouw functie

De afdeling Openbaar Vervoer werkt als opdrachtgever van het regionale- en stedelijke OV in de regio, samen met de vervoerders aan mogelijkheden om de regionale bereikbaarheid te verbeteren en de toekomstige reizigersgroei, als gevolg van verstedelijking en de mobiliteitstransitie, in het OV op te vangen. De afdeling zet zich in voor het verkorten van de reistijd en vergroten van de capaciteit in het OV. Zo dragen we bij aan een beter woon-, werk- en leefklimaat voor onze inwoners. Daarnaast levert de afdeling een belangrijke bijdrage aan de transitie van auto naar OV, fiets of een combinatie hiervan. De komende jaren valt deze inzet samen met de opgave de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. 

Dit doen wij door concessies te verlenen en te beheren, het begeleiden van projecten ter verbetering van de infrastructuur voor OV en door beleid te ontwikkelen op het gebied van sociale veiligheid, tarieven en toegankelijkheid van het OV.

In jouw rol als adviseur mobiliteit zorg je ervoor dat strategische regionale doelen en beleidsambities hun plek vinden in regionale projecten en hier worden vertaald naar concrete en haalbare uitvoeringsprogramma’s. Uitdagende en complexe thema’s waar jij je mee bezig gaat houden zijn onder andere  de mobiliteitstransitie en de MIRT Verkenningen CID Binckhorst en Oeververbindingen regio Rotterdam.

Je werkt nauw samen met de 23 gemeenten, vervoerders en andere stakeholders. Jij zorgt daarbij in samenwerking met de betrokken partijen voor het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een programma, project of proces. Dat betekent dat jij ervoor zorgt dat met alle partijen overeenstemming bereikt wordt. Dat kan een uitdaging zijn, omdat er soms tegenstrijdige belangen zijn. Dat maakt dat jij als geen ander al die verschillende partijen weet te verbinden.

Je bent lid van de projectteams van de MIRT Verkenningen CID Binckhorst en de Oeververbindingen regio Rotterdam waar je samen met de projectleider en de overige betrokken collega’s de inzet van de MRDH coördineert en de directie en het bestuur daarover adviseert. Uiteraard zorg je ervoor dat het doel of resultaat binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit wordt bereikt. Daarbij is het van belang dat je zicht houdt op eventuele risico’s en hierop stuurt door het nemen van beheersmaatregelen.

Jouw profiel

Met jouw kennis en expertise op het snijvlak van OV, mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en projectmanagement help jij ons bij het realiseren van de uitdagende en complexe opgaven die wij hebben. Je voelt je vertrouwd met de bredere taakvelden van de MRDH (economische ontwikkeling en verkeer en vervoer). Je bent omgevingsbewust, kan goed coördineren en je hebt plezier in het politiek/ bestuurlijke speelveld waarbij je planmatig te werk gaat. Je kan omgaan met tegenspel en weet te verbinden. Daarnaast beschik je over:

  • HBO+ werk en denkniveau;
  • Minimaal 5 jaar ervaring werkervaring in advisering en/of projectmanagement bij overheid of consultancy;
  • Kennis van openbaar bestuur, verkeer en vervoer.

Ons aanbod

  • een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt. Hoeveel precies stemmen we graag met je af, tot maximaal € € 5.872,- o.b.v. een 36-urige werkweek;
  • een tijdelijke aanstelling van een jaar die we bij wederzijds goedvinden/goedkeuring, na dit jaar graag omzetten naar een vast dienstverband;
  • de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities;
  • uitstekende verlofregelingen;
  • een individueel keuzebudget;
  • een vergoeding van een tablet of laptop en telefoon;
  • volledige OV-vergoedingen voor woon-werkverkeer (2de klasse) en dienstreizen (1e klasse).

Afdeling Openbaar Vervoer

Mocht je voor ons kiezen, dan verwelkomen wij jou graag binnen onze organisatie en specifiek bij de afdeling Openbaar Vervoer. Dit team bestaat op dit moment uit 22 gedreven en ervaren professionals binnen het Openbaar Vervoersdomein. Momenteel werken we vanwege de coronacrisis vanuit huis. In de periode na corona zullen we zo’n 50% van onze tijd op kantoor werken. Als standplaats hebben wij Westersingel 12 te Rotterdam.

Onze organisatie

De MRDH is een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo formuleren wij regionaal verkeer- en vervoersbeleid en zijn wij opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in het MRDH-gebied, waarvoor wij concessies verlenen aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekken wij subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en voor beheer, onderhoud en vervanging van OV-Infrastructuur. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa 650 mln. per jaar). Daarnaast heeft de MRDH taken voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in het MRDH-gebied van onder andere werklocaties (bedrijfsterreinen, detailhandel, kantoren), smart infrastructure (energietransitie, next generation woonwijken), economische vernieuwing (fieldlabs, campusvorming), arbeidsmarkt-onderwijs en economie van het landelijk gebied. De MRDH ontvangen een hiervoor een bijdrage van de 23 gemeenten (circa € 5 mln. per jaar). 

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Bart Nijhof (adjunct manager Openbaar Vervoer, telefoon 06 3041 4964) of Jos Wassens (manager Strategie en Bestuur, 06 1143 7672).

Weet je genoeg en wil je bij ons werken?

Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie, voorzien van cv, uiterlijk 23 januari t.a.v. dhr. B. Nijhof per e-mail: werkenvoor@mrdh.nl

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Hierbij hebben interne kandidaten een voorrangspositie.

In het kader van de selectieprocedure wordt aan kandidaten gevraagd mee te werken aan het opstellen van een Management Drives profiel door het invullen van een vragenlijst. Mogelijk zal ook een assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.