MRDH-breed

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

Ter voorbereiding op de Vervoersautoriteit is in 2013 de Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) opgesteld. Deze is op 19 december 2014 vastgesteld.

De SBA vormt het inhoudelijk kader voor de nieuwe Vervoersautoriteit, die per
1 januari 2015 is opgericht. De voorliggende Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid geeft nadere uitwerking aan deze SBA. 

Regionaal Investeringsprogramma

Het investeringsprogramma 'Investeren in vernieuwing'heeft als doel de economie in het dichtstbevolkte stuk van Nederland te vernieuwen en te verduurzamen. In de zomer van 2016 is dit programma overhandigd aan premier Rutte uit handen van de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Commissaris van de Koning Smit namens de provincie Zuid-Holland.

Regiomonitor 2016

De ‘Regiomonitor 2016 – Economie en Bereikbaarheid’ is een jaarlijks terugkerende monitor met  actuele en gefundeerde cijfers over de economie en bereikbaarheid van de regio. Naast de algemene economische ontwikkelingen staan de thema’s innovatie, attractiviteit, duurzaamheid en bereikbaarheid centraal. Dit zijn dezelfde thema’s die de basis vormen voor het Regionaal Investeringsprogramma, waar door de MRDH en andere publieke en private partners in de regio aan wordt gewerkt.

Onderzoek SURFSTAD: Impact van automatisch vervoer

Kennisinstellingen, waaronder trekkers TU Delft en TNO, overheden, vervoersbedrijven en adviesbureaus onderzoeken in het project STAD de lange termijn effecten van automatisch rijden op ruimte en mobiliteit. De resultaten van het project kunnen onder andere gebruikt worden door overheden als input voor hun lange termijn investeringsagenda’s. Het onderzoek maakt onderdeel uit van SURF, Smart Urban Regions of the Future, een programma opgezet door de NWO. Een programma voor kennisontwikkeling en -toepassing.

Branding

De metropoolregio is een gebied met veel sterke merken: van Greenports tot International City of Peace and Justice, tot Rotterdam Make it Happen. Zoveel steden, zoveel merken. Waar dit aan de ene kant de rijkheid en diversiteit van de regio illustreert, geeft het tegelijkertijd het beeld van een versnipperde en weinig samenhangende metropool. Terwijl in de praktijk veel activiteiten linksom of rechtsom met elkaar verbonden zijn.

Abonneren op RSS - MRDH-breed