Verkeer

Een robuust , betrouwbaar en samenhangend wegennetwerk in de metropoolregio is noodzakelijk. In het bijzonder voor de Mainport en de Greenport.  De wegen moeten voldoen aan de doorstromings- en betrouwbaarheidseisen uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. Het hoofdwegennet krijgt een impuls met de realisatie van grote projecten in de regio waaraan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag financieel bijdraagt.