De komende decennia komen er 400.000 mensen bij in de zuidelijke Randstad. Daarvoor zijn 240.000 nieuwe woningen nodig. Dat vergt maatregelen om de bereikbaarheid van onder meer woningen en werkplekken op peil te houden. Werk moet binnen 45 minuten bereikbaar zijn. Voor snelle, frequente verbindingen willen reizigers best wat verder lopen of naar een halte of station fietsen. Daarom werkt de Metropoolregio Rottedam Den Haag aan sneller en frequenter openbaar vervoer (OV). Ook aan betere en snellere fietsroutes. Om te zorgen dat meer mensen voor het OV kiezen, verbeteren we ook transferia, P+R-voorzieningen, fietsparkeerplekken, en OV-knooppunten. Lees er meer over in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid