Mobiliteit en verstedelijking

De komende decennia komen er 400.000 mensen bij in de zuidelijke Randstad. Daarvoor zijn 240.000 nieuwe woningen nodig. Dat vergt maatregelen om de bereikbaarheid van onder meer woningen en werkplekken op peil te houden. De gemeenten in de metropoolregio zien het liefst woningen en werkplekken in de buurt van het openbaar vervoer. Het Rijk en de regio maakten hier afspraken over in het Verstedelijkingsakkoord. Vanuit de ambitie om binnen 45 minuten op het werk te kunnen zijn, werkt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan sneller en frequenter openbaar vervoer. Ook aan betere en snellere fietsroutes. En verbeteren we transferia, P+R-voorzieningen, fietsparkeerplekken, en OV-knooppunten. Lees er meer over in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid.