Digitale economie

Bij het vernieuwen van de economie is digitalisering een onmisbaar onderdeel. Door de opkomst van nieuwe communicatietechnologieën zoals 5G en glasvezel zijn nieuwe digitale toepassingen mogelijk. Zoals zelfrijdende voertuigen, drones en slimme lichtmasten. Daarnaast krijgen ook kleinere ondernemers bijvoorbeeld het MKB te maken met een vraag vanuit de markt naar webshops of hebben zij behoefte hun bedrijfsproces efficiënter in te richten door middel van data. Met de groei van het aantal digitale handelingen, ligt ook cybercriminaliteit op de loer. Cyberweerbaarheid van ondernemers is belangrijk.

Vanuit de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland werken de 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met andere partijen zoals de provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland aan het delen van kennis en ervaringen over deze ontwikkelingen.