Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Energietransitie? Digitalisering?  Onze economie verandert in rap tempo. We gaan minder fossiele brandstof gebruiken; steeds meer bedrijfsprocessen  worden gedigitaliseerd; er worden nieuwe technieken ontwikkeld. Onze economie heeft dus mensen nodig die met deze nieuwe technieken en ontwikkelingen overweg kunnen. Daarom is het belangrijk dat onderwijs aansluit bij de vernieuwde arbeidsmarkt.  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stimuleert de ontwikkeling van regionale campussen:  aantrekkelijke en bruisende plekken waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken.