Subsidies t/m 2017

Let op: Op 1 januari 2018 is een nieuwe Subsidieverordening Vervoersautoriteit in werking getreden. De informatie hieronder geldt alleen voor de subsidies die in 2017 zijn aangevraagd. Bekijk de huidige Subsidieverordening 2018.

De Vervoersautoriteit van de MRDH kent subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. Onderstaande partijen kunnen subsidie aanvragen via deze website. Het gaat om subsidies voor regionale projecten, programmaprojecten en exploitatie van het openbaar vervoer. Deze subsidies uit de BDU worden verstrekt door de Vervoersautoriteit van de MRDH voor het voormalige Stadsgewest Haaglanden en de voormalige stadsregio Rotterdam. Bekijk bijlage 2 van de Begroting 2018.

Diverse partijen in de metropoolregio kunnen subsidies aanvragen voor verkeer- en vervoerprojecten:

  • gemeenten binnen de metropoolregio;
  • deelnemers aan het mobiliteitsfonds (Haaglanden);
  • provincie Zuid-Holland;
  • andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen binnen de metropoolregio.

Een aanvrager moet een openbare weg in beheer hebben, of namens de wegbeheerder opdrachtgever zijn, of betrokken zijn bij beïnvloeding van gedrag in het verkeer. Voor de aanvragers uit het gebied van het voormalige Stadsgewest Haaglanden en de voormalige stadsregio Rotterdam gelden nog verschillende verordeningen:

U kunt de subsidieaanvragen schriftelijk indienen.
Als aanvrager binnen het voormalige Stadsgewest Haaglanden kunt u het
aanvraagformulier gebruiken om subsidie aan te vragen. Hierbij is ook een korte handleiding beschikbaar.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met subsidie@mrdh.nl.

Declaratie en eindverantwoording
Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief. Er waren tot medio 2016 verschillende werkwijzen tussen voormalig Stadsgewest Haaglanden en voormalige stadsregio Rotterdam. Vanaf 1 oktober 2016 worden alle subsidies met een instructie verzonden, waarin onder andere de digitale weg beschreven staat.

Deze instructie kunt u ook downloaden.
Tevens kunt u hier de bijbehorende formulieren downloaden, te weten: