Strategie Werklocaties 2019-2030

Naar overzicht

De Strategie Werklocaties 2019-2030 is een stap verder naar een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Voorheen waren de agenda’s over kantoren, bedrijven en detailhandel meer cijferdocumenten. Monitoren met een stand van zaken. Nu geven de gemeenten veel meer aan wat er moet gebeuren om een aantrekkelijke markt te kunnen bieden voor de vestiging van bedrijven uit binnen- en buitenland.

De strategie stuurt op kwaliteit van de werklocaties, marktevenwicht in vraag en aanbod naar werklocaties en verduurzaming. Daarnaast staan in het plan ook een aantal concrete acties waar de gemeenten de huidige bestuursperiode (tot 2023) mee aan de slag gaan. Voor het eerst zijn detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen in één visie op werklocaties opgenomen. Dit is het antwoord op de vraag van de provincie Zuid-Holland om een nieuwe visie bedrijventerreinen op te stellen, en de kantorenvisie te actualiseren. Voor de integraliteit is ook de bestaande visie detailhandel daarbij meegenomen.

Bekijk de bronnen gebruikt voor de opstelling van de Strategie