Roadmap Next Economy

Naar overzicht
28 november 2016

De Roadmap Next Economy is een samenhangend handelingsperspectief met concrete projecten en business cases voor de regio Rotterdam Den Haag om kansen op het gebied van de next economy te kunnen benutten.