Regioverkenning 2019: tijd voor de toekomst

Naar overzicht

‘Tijd voor de toekomst’, de eerste regioverkenning van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Regioverkenning brengt belangrijke ontwikkelingen in kaart voor onze regio. De cijfers waar de verkenning op gebaseerd is vindt u in het Brondocument. De cijfers per gemeente kunt u terugvinden in de Factsheets.

Deze verkenning dient als inspiratie om samen verder te komen met het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat zijn de ambities van 23 gemeenten die samenwerken in de metropoolregio. De regioverkenning maakt duidelijk welke resultaten we hebben geboekt en welke stappen we nog moeten zetten. Daarnaast geeft de regioverkenning de feiten gezicht en een stem. Mensen die werken aan versterking van de economie en de bereikbaarheid van de metropoolregio delen hun ervaring en visie.

Tijdens meerdere regionale bijeenkomsten verkennen we samen hoe we verder kunnen bouwen aan een goede toekomst voor onze inwoners en bedrijven. Want ook hier geldt: samenwerken maakt sterker!

Voor meer informatie over de regioverkenning kunt u terecht bij Bart Nijhof of Cees Stoppelenburg.