Regiomonitor 2017

Naar overzicht

Leidt het herstel van de economie ook tot het aantrekken van de werkgelegenheid ? Hoe sterk is de innovatiekracht van de regio? Hoe aantrekkelijk is Zuid-Holland voor bedrijven en internationaal talent? Hoe staat het met de overgang naar een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem? Op deze en andere vragen biedt de Regiomonitor het antwoord.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag presenteert in samenwerking met de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de Provincie Zuid-Holland de derde versie van de Regiomonitor. Deze geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de regionale economie aan de hand van de meest actuele facts & figures. 

Om de prestaties van de regio te duiden worden er vergelijkingen gemaakt. Nationaal gaat het om andere regio’s, provincies en het nationaal gemiddelde. Daarnaast is er een benchmark ontwikkeld om de prestaties van Zuid-Holland te vergelijken met 19 grootstedelijke regio’s in Noord-, Midden- en West-Europa, waarmee de regio concurreert. 

Monitor 2017
De Regiomonitor 2017 is hieronder te downloaden.

Voor wie geïnteresseerd is in nog meer economische cijfers, diepgaande analyses en internationale vergelijkingen is er ook een achtergrondstudie beschikbaar. Deze is opgesteld door onderzoeksbureau NEO Observarory,

Beide publicaties zijn te downloaden via onderstaande links: