Verkeerskaders OV 2018-2023

20 april 2018

Op woensdag 11 april 2018 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit de ‘Veiligheidskaders OV 2018 – 2023’ vastgesteld.
Hierin zijn de veiligheidskaders voor het openbaar vervoer vastgelegd.