Wat doen we?

De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving.

Vernieuwen Verbindingen

Voor een vitale economie moet het economische hart blijven kloppen.

Bewoners, bezoekers en zakelijk verkeer moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen. Werk moet binnen 45 minuten bereikbaar zijn. Daarvoor zijn investeringen nodig: in openbaar vervoer, in fietspaden, in autowegen en in innovatieve mobiliteitsdiensten.

Lees meer

Vernieuwen Economie

Met meer dan twee miljoen inwoners en een bijdrage van circa 15% aan het Bruto Nationaal Product is de metropoolregio een belangrijk economisch centrum van Nederland.

Maar de banen van vandaag zijn niet de banen van morgen. Het stimuleren van werkgelegenheid en versterken van de aantrekkingskracht vereist economische en technologische vernieuwing. De ontwikkeling van nieuwe technologieën moet in een hogere versnelling komen. Intensieve relaties tussen overheden, kennisinstellingen, onderwijs en bedrijven zijn hiervoor noodzakelijk.

Lees meer

Vernieuwen Energie

Fossiele hulpbronnen raken uitgeput.

De 23 gemeenten stimuleren het gebruik van nieuwe energiebronnen en schone energie. Met de grote bedrijven in de Mainport Rotterdam en slimme logistieke oplossingen van de kennisinstellingen is dit dé regio voor het in praktijk brengen van de circulaire economie, het hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen.

Lees meer

Vernieuwen Stad en omgeving

Mensen kiezen niet alleen voor een baan of een huis, maar ook voor een prettige omgeving om te wonen en te werken.

Sporten, winkelen, wandelen; het telt allemaal mee. Het landschap en de woonomgeving worden steeds meer een vestigingsfactor voor (internationale) bedrijven. Daarom zetten de 23 gemeenten in op een regio met aantrekkelijke binnensteden met schone lucht, veel groen en ruimte voor sport, recreatie en cultuur.

Lees meer