Werklocaties

Naar overzicht

Elke economische activiteit heeft ruimte nodig – de kledingzaak in het winkelcentrum, het hoogwaardige industriële productiecentrum in de haven, de nieuw werkende overheidsconsultant in het flexverzamelkantoor. Werklocaties vormen dan ook de basis van de economie in de metropoolregio. Daarbij geldt: het juiste bedrijf op de juiste plek. Dit betekent slim ruimte reserveren voor economische activiteiten en een verstandig beheer van het bestaande areaal aan werklocaties. Bedrijven moeten zich hier kunnen vestigen, groeien en bloeien.

Kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel
Het werkveld Werklocaties is onder te verdelen in kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Op elk van deze terreinen werkt de MRDH aan visievorming, programmering en aan afstemming tussen gemeenten en met de provincie Zuid-Holland. Dit werkveld heeft raakvlakken met de werkvelden Bereikbaarheid en Clustervorming. De visies en programmeringsafspraken moeten een bijdrage leveren aan clustervorming en input leveren voor de strategische bereikbaarheidsagenda van de Va.

Agenda Kantoren 2015-2025
In december 2015 is de Agenda Kantoren MRDH vastgesteld. Download de PDF.

Agenda Detailhandel 2017-2021
In december 2016 is de Agenda Detailhandel MRDH vastgesteld. Download de PDF.

Regionaal Investeringsprogramma
In het Regionaal Investeringsprogramma zijn bij het project ‘Transformatie Kantoren’ 16 aandachtsgebieden opgenomen. Over deze 16 gebieden bestaat consensus dat ze van bovengemiddelde waarde (kunnen) zijn voor de ruimtelijke economische structuur van de metropoolregio. In sommige gebieden zal het daadwerkelijk gaan om transformatie of revitalisering, maar in andere gebieden zal het gaan om sloop, en in weer andere gebieden juist om de bouw van kantoren. Of een combinatie hiervan. De term ‘gebiedsontwikkeling kantorenlocaties’ dekt derhalve de lading beter dan ‘transformatie van kantoren’.

De 16 aandachtsgebieden zijn de volgende:
1. Den Haag: World Forum/Internationale zone 
2. Den Haag: centrum/Beatrixkwartier
3. Den Haag/Leidschendam-Voorburg: Caballerofabriek Maanplein/ station Voorburg
4. Zoetermeer: stationsomgeving
5. Zoetermeer/Lansingerland: Bleizo
6. Delft: stationsomgeving
7. Rijswijk: stationsomgeving/Plaspoelpolder
8. Rotterdam: central district
9. Rotterdam: binnenstad: Coolsingel/Blaak
10. Rotterdam: binnenstad/ Kop van Zuid/Wilhelminapier
11. Rotterdam: Alexander
12. Rotterdam: Zuidplein
13. Rotterdam: Rotterdam The Hague Airport
14. Rotterdam/Capelle aan den IJssel: Brainpark/Kralingse zoom/Rivium
15. Schiedam: Schieveste
16. Vlaardingen: Vijfsluizen.

De gemeenten in de MRDH zullen in 2017 kijken hoe zij beweging/versnelling kunnen creëren in deze gebiedsgerichte opgaven.