Vervoer over water

Naar overzicht

De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben samen met de Drechtsteden, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam besloten gezamenlijk te gaan werken aan een langetermijnvisie voor personenvervoer over water. Doel van de visie is om de kansen en mogelijkheden van samenwerking beter te benutten en om te onderzoeken hoe het vervoer over water beter en slimmer kan en met een betere service voor de reiziger.

Samenwerking
Op dit moment zijn er meerdere contracten voor personenvervoer over water in Zuid-Holland. Deze zijn door verschillende overheden aanbesteed maar worden slechts door een beperkt aantal partijen uitgevoerd, te weten Waterbus, de RET en Connexxion.

Visie
Nu een aantal van deze contracten binnen 2 jaar afloopt, constateren de provincie, Drechtsteden, de Metropoolregio, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam dat samenwerking mogelijk tot kostenvoordelen en een betere service voor de reiziger kunnen leiden. Voornoemde partijen hebben daarom besloten intensiever te gaan samenwerken en een gemeenschappelijke visie over personenvervoer over water te gaan opstellen.