Samen slimmer werken aan een bereikbare regio

Zuid-Holland Bereikbaar

De komende decennia wordt er in Zuid-Holland gewerkt aan wegen en spoor en worden er veel woningen gebouwd. Als we niets doen staan we stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties, waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. 

Zuid-Holland Bereikbaar

De bereikbaarheid van Zuid-Holland staat onder druk: meer woningen, meer mensen en een onderhouds- en vervangingsopgave.  Zuid-Holland Bereikbaar grijpt het het onderhoud en de hinder aan om mensen en bedrijven te verleiden tot duurzame manieren van reizen en vervoeren. De organisatie zorgt er ook voor dat het verkeer in goede banen wordt geleid door te monitoren, informeren en sturen met behulp van slimme technieken.  Zuid-Holland Bereikbaar bouwt  voort  op de expertise en jarenlange ervaring van BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeeronderneming.