Rotterdamsebaan

Project

Den Haag en regio beter bereikbaar

 

De regio groeit. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed bereikbare stad en regio is aantrekkelijk en zal er economisch goed voor staan en veel banen tellen. De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar doordat de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag beter met elkaar verbonden zijn. Met de opening van deze weg verbetert de ontsluiting van het centrum van Den Haag en worden de verkeersstromen rond Den Haag beter verdeeld. De omliggende gemeenten Rijswijk en Voorburg hebben minder last van sluipverkeer, waardoor de leefomgeving hier verbetert. Daarnaast is de reistijd verkort voor de werkplekken in het Haagse centrum. Hierdoor komen meer banen binnen bereik van mensen buiten de stad.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk hebben voor de aanleg een subsidie verstrekt van €474 miljoen (€252 miljoen rijk en €222 miljoen regio). De subsidie betreft een vaste bijdrage aan de gemeente Den Haag, die het project voor eigen risico realiseert. De weg, inclusief de meest duurzame tunnel van Nederland, de Victory Boogie Woogietunnel, is in februari 2021 geopend voor verkeer.

Ontwikkeling CID-Binckhorst

De Rotterdamsebaan komt vanaf de A4 uit in de Binckhorst in Den Haag. Een gebied dat volop in ontwikkeling is. Tot 2040 komen er in het Haagse Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. Beter openbaar vervoer en uitbreiding van fiets- en looproutes maken het gebied leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar. De Rotterdamsebaan zorgt ook voor een betere toegankelijkheid van dit gebied. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag doet samen met gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid onderzoek naar hoe toekomstig openbaar vervoer in en naar CID-Binckhorst zo goed mogelijk georganiseerd kan worden en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Dit onderzoek heet Verkenning CID-Binckhorst.