Den Haag en regio beter bereikbaar

 

De regio groeit. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed bereikbare stad en regio is aantrekkelijk en zal er economisch goed voorstaan en veel banen tellen. De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar door de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden. Met de aanleg van deze weg verbetert de ontsluiting van het centrum van Den Haag en worden de verkeersstromen rond Den Haag beter verdeeld. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk hebben voor de aanleg een subsidie verstrekt van €474 miljoen (€252 miljoen rijk en €222 miljoen regio). De subsidie betreft een vaste bijdrage aan de gemeente Den Haag, die het project voor eigen risico realiseert. De weg is eind 2020 klaar.