Regionaal Investeringsprogramma

Naar overzicht

Het investeringsprogramma 'Investeren in vernieuwing' heeft als doel de economie in het dichtstbevolkte stuk van Nederland te vernieuwen en te verduurzamen. In de zomer van 2016 is dit programma overhandigd aan premier Rutte uit handen van de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Commissaris van de Koning Smit namens de provincie Zuid-Holland.

Het programma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden en brengt een investering met zich mee van tussen de 12 en 15 miljard euro over de komende tien jaar. Deze investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en leveren naast de noodzakelijke vernieuwing van de economie uiteindelijk ook tussen de 25.000 en 50.000 banen op in de regio waar nu al ruim 22% van het nationale bnp wordt verdiend. Het programma ‘Investeren in vernieuwen’ bestaat uit 150 concrete projecten die zijn aangedragen door de betrokken gemeenten, de provincie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Volgens de OESO kan een dergelijk investeringsprogramma leiden tot 2 tot 4% extra economische groei.

Voorzitter Aboutaleb zegt namens de samenwerkende partijen dat  een fundamenteel nieuwe aanpak nodig is.  “Onze regio biedt veel kansen voor een nieuwe, duurzame economie. Als we deze kansen beter benutten kan het bedrijfsleven innoveren en dat zorgt voor meer werkgelegenheid. Met dit programma laten we zien welke investeringen daarvoor nodig zijn."

Op www.investeringsprogramma.nl staan alle 150 projecten overzichtelijk bij elkaar. Ze zijn met de daar te downloaden app op een interactieve kaart te bekijken.

Procedure Regionaal Investeringsprogramma
Naar aanleiding van de uitkomsten van het OESO rapport dat in februari 2016 werd gepresenteerd, hebben de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) samen met de Provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de regio’s Holland-Rijnland en Drechtsteden, een  regionaal investeringsprogramma opgesteld. Het programma is gericht op urgente economische structuurversterking en investeren in de regio en bestaat uit thema’s en concrete projecten die de economische groei, werkgelegenheid, bereikbaarheid,  duurzaamheid en attractiviteit van de regio kunnen versterken. De projecten zijn  door de gemeenten zelf ingediend.

Het MRDH-bestuur heeft in aanloop naar de presentatie intensief gesproken over het investeringsprogramma. Daarnaast organiseerde de MRDH raadsbijeenkomsten om de raadsleden van de 23 gemeenten hierbij goed te betrekken. Na een zienswijzeprocedure bij de 23 gemeenten heeft het algemeen bestuur het programma, de notitie investeren in vernieuwen en de projectenlijst op 9 december 2016 vastgesteld.