Projectbijdragen cluster ICT/Safety/Security

Naar overzicht

De bestuurscommissie EV heeft tijdens haar vergaderingen van 3 maart en 14 april  projectbijdragen toegekend aan 5 projecten in het cluster ICT/Hightech/Safety/Security.

Na een proces van intensieve samenwerking zijn  projecten aangedragen vanuit de gemeenten betrokken bij dit  cluster : Zoetermeer, Nissewaard, Delft, Den Haag. Ze maken juist in hun samenhang de regionale impact die de MRDH tot doel heeft gesteld. Voor alle projecten geldt dat er sprake is van cofinanciering vanuit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.

De sector  ICT/Hightech/Safety/Security is een uiterst innovatieve en jonge sector, met veel groeipotentie en kansen voor crossovers. Dat laatste is van groot belang voor het bewerkstelligen van economische groei en werkgelegenheid op elk niveau van de arbeidsmarkt.  Het is tevens één van de hoofdconclusies van het OESO rapport over onze regio dat onlangs in opdracht van de MRDH en het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgesteld.  Er zijn veel economisch sterke sectoren binnen deze regio, maar het zijn aparte entiteiten en samenwerking en crossovers komen maar moeizaam tot stand. En dat terwijl juist op het snijvlak van kennisgebieden innovaties en nieuwe economische activiteiten ontstaan.  Het ICT/Hightech/Safety/Security cluster is bij uitstek geschikt om hier verandering in te brengen en invulling te geven aan de (internationale) positionering van de regio als Real Life Testing Ground.

Een korte omschrijving van de projecten:

 

Big Data Innovation Hub

Voor de Big Data Innovation Hub, met een totale waarde van ruim € 800.000, maakt de MRDH als medefinancier € 295.000 vrij. Door de ontwikkeling van testfaciliteiten als deze te stimuleren versterkt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag haar economisch vestigingsklimaat. Kennis en inzicht over het gebruik van big data in de praktijk opent een weg naar nieuwe economische bedrijvigheid, nieuwe vormen van het organiseren van diensten en de ontwikkeling van de beroepen van de toekomst, zoals data-analist. Daarnaast zorgen de activiteiten en projecten die worden uitgevoerd in dit initiatief voor aantrekkingskracht op andere bedrijven en hebben zij een positieve invloed op de werkgelegenheid. Het project leidt tot samenwerking met overige sectoren, in de toekomst tot economisch rendement en heeft een belangrijke maatschappelijke impact op thema’s als zorg en (cyber)veiligheid.  Lees ook het persbericht

Robovalley Fieldlab

RoboValley is een ecosysteem waarin onderzoekers, ondernemers en overheden gezamenlijk optrekken om robotica onderzoek, ontwikkeling en productie te bewerkstelligen. Dit om leidend te zijn bij het tot stand brengen van de volgende generatie robots. MRDH is medefinancier van dit Robovalley Fieldlab voor een bedrag van €200.000. Ook TU Delft Robotics Institute en diverse Robotica bedrijven en kennisinstellingen participeren in dit fieldlab. Lees ook het persbericht van Robovalley.

Nationaal Cyber Testbed Centrum

De noodzaak voor een goede bescherming van de Nederlandse vitale infrastructuur is van groot belang. Digitale automatiseringssystemen van telecomproviders tot energiemaatschappijen moeten opgewassen zijn tegen cyberaanvallen. Een Nationaal Cyber Testbed Centrum kan de digitale veiligheid en weerbaarheid van vitale infrastructuren,zoals water, energie, telecom en die van de gezondheidszorg toetsen en verbeteren. Het landelijke veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) en TNO ontvangen van MRDH een projectbijdrage van € 204.354. In februari 2017 is het resultaat van de verkenning naar het opzetten van een Testbed gepresenteerd door The Hague Security Delta.

Smart Integrator 4 Aero/Space

De wereldwijde markt voor vliegtuigen, drones en (mini)satellieten groeit snel. De uitgangspositie van Zuid-Holland is gunstig met een sterke maakindustrie op het gebied van materialen, onderdelen, deelsystemen en eindproducten. Deze industrie bouwt op een sterke kennisbasis bij de TU Delft, TNO en ESA/ESTEC. YES!Delft, een van de top vijf incubators wereldwijd, is essentieel om die kennis naar de markt te brengen; Het doel van dit project  Smart Integrator 4 Aero/Space is deze ambitie te bereiken door een programma of fieldlab voor te bereiden gericht op digitalisering van de productie van (deel)systemen van vliegtuigen, UAV’s (drones) en (mini)satellieten met bijzondere aandacht voor automatisering van het productieproces en het ontwerpproces, integratie van de productieketen en nieuwe business modellen die daardoor ontstaan. MRDH heeft hiervoor een projectbijdrage toegekend van € 150.800