Goed OV voor reizigers van nu en later

De coronacrisis heeft grote impact op de economie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook voor het openbaar vervoer zijn de effecten groot. De openbaar vervoerbedrijven moeten overeind blijven met veel minder reizigers en daardoor ook met veel minder inkomsten. De urgentie is voor een ieder duidelijk. Maar hoe gaan we verder als de coronacrisis voorbij is? Corona stopt maar het OV gaat verder.

OV tijdens en na corona

Het openbaar vervoer stond er uitstekend voor, vóórdat corona ons overviel. Steeds meer mensen in onze regio namen de bus, trams of metro. De vervoersbedrijven kregen ook veel waardering van de reizigers. Toch is nóg beter OV mogelijk en wenselijk. Want steeds meer mensen trekken naar de steden en we willen allemaal dat vervoer schoner en duurzamer wordt.  Daarin speelt het openbaar vervoer een belangrijke rol. Dat verandert niet door corona. Ook al zien we het gebruik van vervoersmiddelen wel veranderen. Zo reizen we op andere momenten naar school, kantoor en naar huis. De vervoersbedrijven en de MRDH staan dus voor de opgave om in coronatijd het best denkbare OV te leveren en daarbij perspectief te houden op het versterken van het OV ná corona.

Transitieprogramma OV

Om het openbaar vervoer door de coronacrisis te helpen, zijn nu noodmaatregelen nodig. Maar ook voor daarna zijn maatregelen nodig.  Want de metropoolregio Rotterdam Den Haag groeit de komende decennia met zo’n 400.000 inwoners.  Dat vraagt inzet voor leefbare binnensteden,  duurzame mobiliteit en hoge kwaliteit van het openbaar vervoer.  Een transitieprogramma moet ervoor zorgen dat het openbaar vervoeraanbod zo goed mogelijk aansluit op de toekomstige vervoervraag. Ofwel goed OV voor de reiziger van nu en van de toekomst.

Beschikbaarheidsvergoeding

Wethouders, raadsleden,  de vervoersbedrijven en de MRDH hebben in 2020 alle zeilen bij moeten zetten om miljoenentekorten in het OV af te dekken.  Het Rijk stelde tot juli 2021 een beschikbaarheidsvergoeding in het vooruitzicht voor het OV.  Deze vergoeding dekte 93% van de kosten van de vervoersbedrijven.  Voor de periode daarna kondigde het Rijk een soberder regeling aan. Komende jaar komen we dus opnieuw voor een hele grote opgave te staan.

Regionaal Transitieprogramma MRDH

Met het Rijk is afgesproken dat alle decentrale overheden, waarvan MRDH er een is, uiterlijk 1 april 2021 een transitieprogramma voor het OV klaar hebben. Op basis van de transitieprogramma’s van alle provincies en vervoerregio’s stellen het Rijk, regio en vervoerbedrijven een landelijk transitieprogramma op. In korte tijd moet er dus veel werk verzet worden. De vervoerbedrijven werken nu samen met MRDH aan het transitieprogramma OV voor onze regio. Via de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit en de Adviescommissies informeren en betrekken we de raden en colleges van de MRDH-gemeenten hierbij. De besluitvorming ligt bij de bestuurscommissie VA.  We nemen de Adviescommissie Va en de consumentenorganisaties zoals Metrocov mee in dit proces en vragen hen om advies.