Openbaar Vervoer

Naar overzicht

De Vervoersautoriteit MRDH is opdrachtgever van het openbaar vervoer in de metropoolregio.  HTM, RET, EBS en Connexxion verzorgen het reguliere openbaar vervoer in de regio.

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Het is een wettelijke taak dat elke vervoersautoriteit (kwaliteits)eisen verbindt aan de concessies die worden verleend, onder meer over het waarborgen van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Lees hier de beleidslijn.

OV-monitor
De MRDH monitort het openbaar vervoer in de metropoolregio op stiptheid, uitval, aantal instappers, reizigerskilometers en klantreacties. De maandelijkse monitoren en de jaarmonitor OV vindt u bij het project OV Concessies.

Klanttevredenheid
Jaarlijks onderzoekt het nationale Kennisplatform Verkeer en Vervoer de waardering van klanten. Bekijk hier de OV-klantenbarometer over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in 2016.
 
OV-tarieven
De MRDH stelt jaarlijks de OV-tarieven vast. Voor 2018  gelden de volgende kilometertarieven in het OV. Vanaf 2019 geldt een landelijke BTW-verhoging van 3 procent op de tarieven van het openbaar vervoer. Dit heeft invloed op de tarieven voor 2019 die ingaan per 1 januari 2019.

 

2019

Basistarief bij instappen

€ 0,96

Tram, bus en RandstadRail van HTM en bus van Connexxion in de regio Haaglanden

€0,166 per km

Metro E van RET:

Den Haag CS - Den Haag Laan van NOI -
Pijnacker Zuid

€ 0,166 per km

Metro, tram en bus van RET en bus van Connexxion in de regio Rotterdam

€ 0,147 per km

Voor prijzen van losse kaartverkoop en abonnementen verwijzen wij u naar de websites van de desbetreffende vervoerder

Connexxion, HTM, HTMbuzz en RET 

 

Vervoerplannen
De MRDH beoordeelt de ingediende vervoerplannen van de vervoerders (toetsing aan de Kadernota OV en de concessie-afspraken) en stelt ze vast na een consultatieronde bij de gemeenten en consumentenorganisaties. Meer over vervoerplannen