Netwerk Digitale Connectiviteit

De 23 gemeenten van de metropoolregio zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor private partijen om te investeren in glasvezelnetwerken en draadloze 5G-verbindingen. Samenwerking tussen gemeenten helpt daarbij, onder andere door de ontwikkeling van gezamenlijk beleid voor plaatsing van antennes en de lobby voor de metropoolregio als vestigingsplaats voor datacenters. Zo speelt de regio in op de kansen die de economische innovatie biedt en ontwikkelt gezamenlijk de benodigde kaders. 

Netwerk

Om elkaar te ondersteunen is een Netwerk Digitale Connectiviteit opgezet. De MRDH faciliteert dit netwerk. Door het organiseren van bijeenkomsten, kennissessies en het verbinden van gemeenten met brancheorganisaties en marktpartijen. Ook vindt binnen dit netwerk afstemming plaats over bijvoorbeeld antennebeleid of kunnen gemeenten ondersteuning krijgen bij het opzetten van een digitale strategie. 

Handreiking digitale strategie

De handreiking Digitale strategie is opgesteld in samenwerking met 12 gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten zelf aan de slag om een digitale strategie op te stellen. De handreiking biedt onder andere een stappenplan, regionale voorbeelden en een projecten- en samenwerkingskaart. De MRDH biedt momenteel ondersteuning aan enkele gemeenten die hebben aangegeven met een digitale strategie te willen beginnen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Digitalisering, Britt Doornekamp.