Innovatieprogramma Zorgtechnologie

Naar overzicht

Eind 2019 heeft de metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met de provincie Zuid-Holland, TNO, Medical Delta en InnovationQuarter een nieuw Innovatieprogramma Zorgtechnologie opgezet. Dit programma moet de ontwikkeling van technische innovaties in de zorgsector stimuleren. In het voorjaar wordt het programma opengesteld voor projecten.

Eerder zetten MRDH, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en TNO al andere innovatieprogramma’s op. Inzet hierbij is het versterken van de fieldlabsamenwerking in de regio. Bijvoorbeeld om de maakindustrie te stimuleren en bedrijven die actief zijn rondom energie en klimaat te ondersteunen. Vanuit de MRDH is voor het programma Zorgtechnologie €900.000,- beschikbaar gesteld.  

Meer over het programma is te vinden op de website