Innovatieprogramma ZorgTech

Innovatie

Technologische oplossingen voor verbeterde en betaalbare zorg

Apps die je ondersteunen bij het omgaan met diabetes, een Virtual Reality-bril voor mensen met een psychische stoornis, een matras dat in de gaten houdt hoe het met patiënten gaat. Het zijn technische oplossingen die mensen regie geven over hun gezondheid, helpen bij het herstel van patiënten of zorgverleners ondersteunen in hun dagelijkse werk. Deze technologische oplossingen verbeteren de zorg en houden de zorg betaalbaar. 

Zuid-Holland kent tal van innovatieve bedrijven die dit soort technologische oplossingen bedenken. Toepassing in de praktijk op grote schaal gebeurt helaas nog onvoldoende. De 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zetten via het Innovatieprogramma Zorgtechnologie in op meer samenwerking tussen en ondersteuning van de bedrijven in deze sector. Dat doen zij onder andere door bedrijven te koppelen aan field- en livinglabs en bijeenkomsten te organiseren rond sectorbrede thema’s zoals cybersecurity. Zij doen dat samen met de provincie Zuid-Holland, TNO, Medical Delta en InnovationQuarter.

Goedkeuring ingewikkeld proces

Voor bedrijven die zorgproducten ontwikkelen is het vaak lastig om ze in grote hoeveelheden op de markt te brengen. Meer nog dan ‘gewone’ producten moeten medische producten een uitgebreide testfase in de praktijk doorlopen en goedkeuring ontvangen voordat het verkocht mag worden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet voor ieder bedrijf, vaak startups, te dragen. Ook vergoeding via de zorgverzekering is een ingewikkeld proces dat groei in deze sector bemoeilijkt.

Financiële bijdragen

In het Innovatieprogramma waarvan InnovationQuarter de uitvoering doet, zijn financiële bijdragen in de vorm van vouchers beschikbaar. Hiermee kunnen bedrijven, zorginstellingen en fieldlabs, versneld aan de slag gaan om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een betere zorg voor de inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook zijn er voucherronde geweest met de focus op het sociaal domein. Hierin vormden gemeenten ook een partner. Met als doel dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De druk op revalidatie- en zorgcentra wordt zo ontlast. Zo dragen ook de gemeenten bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg. 

Haalbaarheidsonderzoek en testen

Inmiddels zijn al meerdere voucherrrondes geweest. Zorgorganisaties, technologiebedrijven en labs zochten elkaar op en dienden samen als projectconsortia hun ideeën voor technologische oplossingen voor de gezondheidszorg in. Projectconsortia kunnen zo met de vouchers de haalbaarheid van hun zorginnovaties onderzoeken of hun oplossing testen in een praktijkomgeving; cruciale stappen om de zorgmarkt te kunnen betreden. Hiermee wil het innovatieprogramma ZorgTech kansrijke technologische oplossingen de weg naar de gezondheidszorg sneller laten vinden. Bekijk voor actuele voucherrondes de projectwebsite bij InnovationQuarter