Innovatieprogramma Energie & Klimaat

Grote uitdagingen energietransitie, klimaatbestendigheid en betere leefomgeving

De metropoolregio staat voor grote uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatbestendigheid en het verbeteren van de leefomgeving voor de mensen die hier wonen en werken. Dit blijkt ook wel uit het landelijke Klimaatakkoord en de transitieopgaven uit de Roadmap Next Economy. Met de bestaande technologieën, zoals zonnepanelen en biogas, kan de komende jaren onvoldoende aan deze uitdagingen voldaan worden. Innovatieve ondernemers met ideeën voor innovatieve toepassingen van nieuwe technologieën zijn hard nodig.

Fieldlabs

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland en TNO ondersteunen een regionale infrastructuur van Fieldlabs voor het stimuleren van ondernemerschap in de regio. Deze fieldlabs kunnen ondernemers met innovatieve oplossingen op het gebied van energietransitie en klimaatbestendigheid ondersteunen. In het Innovatieprogramma Energie en Klimaat treffen deze ondernemers en fieldlabs elkaar. 

De oplossingen uit het Innovatieprogramma zijn ook bruikbaar en toepasbaar in gemeenten. Bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen in Westvoorne of een oplaadtegel voor elektrische fietsen in Delft. Meer informatie over het programma is te vinden op de projectwebsite