Innovatieprogramma AgriTech

Innovatie

De wereldbevolking groeit, maar beschikbare grond voor voedselteelt neemt af omdat steden ook groeien. Meer voedsel produceren op een steeds kleiner oppervlak. Daarnaast hebben voedseltelers te maken met hogere duurzaamheids- en milieueisen vanwege de klimaatafspraken. Technologische ontwikkelingen spelen een rol en kunnen bijdragen aan een duurzame voedselproductie met minder ruimtegebruik.  

Versterking economie

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Een koppositie om trots op te zijn. Ook op het gebied van innovatie doet deze sector het goed. De innovaties die ontwikkelt en toegepast worden in de gehele Zuid-Hollandse regio zijn een geweldige kans voor verdere versterking van de economie. Samen bieden bedrijven, onderwijsinstellingen en fieldlabs een uniek aanbod van verse tuinbouwproducten, teeltkennis én technologische oplossingen om versproducten veilig, duurzaam en efficiënt te produceren en te vermarkten. En dat is nodig, want wereldwijd neemt de vraag naar gezond, vers, veilig en duurzaam geproduceerd tuinbouwproduct toe. Om technologische innovaties in de tuinbouwsector nog meer te stimuleren en kansen te geven hebben de MRDH, TNO, InnovationQuarter en Greenport West-Holland het Innovatieprogramma AgriTech opgezet. 

Projecten gestart met vouchers

In september 2021 zijn de eerste projecten met hulp van een bijdrage uit het Innovatieprogramma van start gegaan. De ene oplossing sluit aan bij de behoefte van tuinders om gewasziektes te voorkomen. De andere oplossing helpt de tuinder de ideale omgevingsfactoren te vinden om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren. Lees hier meer over beide projecten. Naast het aanvragen van vouchers voor haalbaarheidsonderzoeken en verdere ontwikkeling van hun product kunnen ondernemers in de tuinbouw deelnemen aan diverse workshops, bijvoorbeeld over het gebruik van Artificial Intellegence in de kas. Ook organiseert IQ bijeenkomsten waarop bedrijven en specialisten elkaar kunnen ontmoeten. Meer informatie, ook over actuele voucherrondes is te vinden op de website van het Innovatieprogramma AgriTech

Samenwerkende partijen

Het innovatieprogramma Agritech volgt op de eerder gestarte regionale innovatieprogramma’s SMITZH (2017), Energie & Klimaat (2018) en ZorgTech (2019). Met deze innovatieprogramma’s geven de MRDH en de provincie Zuid-Holland in samenwerking met InnovationQuarter (IQ), TNO en de Greenport West-Holland (voor Agritech) een impuls aan duurzame innovatie in Zuid-Holland door het stimuleren van ondernemerschap voor maatschappelijke opgaves. Vanuit de MRDH is voor het programma AgriTech 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Ondersteuning, verbinding en begeleiding

De focus van de innovatieprogramma’s ligt op het ondersteunen van bedrijven, die op basis van (nieuwe) technologieën, innovatieve producten en systemen ontwikkelen en daarmee bijdragen aan een sterk economisch vestigingsklimaat. 
Door in te zetten op (financiële) ondersteuning, verbinding en begeleiding van ondernemers stimuleert het innovatieprogramma Agritech de toepassing van (nieuwe) technologie om op duurzame en concurrerende wijze, veilige en gezonde tuinbouwproducten te produceren voor Nederland en (West-) Europa. Daarnaast investeert het programma ook in de validatie van technologie voor de tuinbouw, zodat de producenten deze technologie wereldwijd kunnen vermarkten. Kennis en ervaring uit de projecten wordt voor zoveel mogelijk partijen beschikbaar gemaakt via artikelen en bijeenkomsten door de programmapartners Greenport West-Holland en InnovationQuarter.

Businessmodellen

Het resultaat zijn toekomstbestendige business modellen, die zich richten op: 

  • Kwalitatief hoogwaardige tuinbouwproducten 
  • Duurzame en circulaire productie van tuinbouwproducten 
  • Vermindering van de spanning op de arbeidsmarkt én ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid 
  • Efficiënter omgaan met ruimtebeslag

Onderzoek eiwittransitie

Een ander onderdeel van het Innovatieprogramma AgriTech is een onderzoek naar de kansen voor de regio op het gebied van eiwittransitie. Die zijn er in dierlijke en plantaardige vorm. Deze laatste zijn in de productie veel minder milieubelastend en ruimtebesparend.  De mondiale vraag naar voedsel en de druk op het klimaat die voedselproductie heeft, stimuleren de vraag naar deze plantaardige eiwitten. Deze worden gebruikt in bijvoorbeeld vleesvervangers of het relatief nieuwe kweekvlees. In verschillende regio’s in Nederland wordt hier al verder onderzoek naar gedaan hoe je hier geld aan zou kunnen verdienen. Voor Zuid-Holland is hier nog geen compleet beeld van, terwijl er waarschijnlijk wel veel nieuwe kansen liggen.