Innovatienetwerk Automatisch Vervoer Last Mile

Naar overzicht

Binnen het Innovatienetwerk Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM) werken gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met private partners en kennisinstellingen aan oplossingen voor het openbaar vervoer op de last mile (het laatste stuk van de OV-reis van station tot eindbestemming ).  

De samenwerkende partijen in het Innovatienetwerk AVLM hebben de ambitie de regio te ontwikkelen tot een internationaal toonaangevend onderzoeks- en praktijkgebied voor automatisch vervoer. En daarmee bij te dragen aan een duurzame economische groei, meer werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en efficiëntie van het totale vervoerssysteem in de regio.

De  Roadmap Next Economy  benoemt automatisch vervoer als een van de sterke kansen van de metropoolregio om zich te profileren. Daarom is het doorontwikkelen van automatisch vervoer een belangrijke doestelling voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en is het project op genomen in het regionaal investeringsprogramma.

Binnen het Innovatienetwerk AVLM - delen gemeenten kennis op het gebied van automatisch vervoer op de last mile en zoeken zij actief verbinding met de Landelijke Kennisagenda en activiteiten van private partijen en kennisinstellingen. Samen met TU Delft, de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland is het Researchlab Automated Driving Delft (RADDelft) opgericht. Het RADD op de campus van de TU Delft is onderdeel van het Innovatienetwerk AVLM en biedt ruimte aan experimenten met automatisch vervoer in levensechte situaties. Het RADD verbindt partijen en brengt innovatie van idee, via onderzoek, simulaties en labtesten naar praktijktesten uiteindelijk tot operationele toepassing in het vervoersysteem in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Kijk hier voor een impressie van hoe automatisch vervoer er in de nabije toekomst uit zou kunnen zien.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert € 15 miljoen in ontwikkeling automatisch vervoer

Eerste onbemande vervoer op openbare weg: MRDH verleent concessie Parkshuttle aan Connexxion