Innovatienetwerk Automatisch Vervoer

Innovatie

Ontwikkeling van automatisch vervoer kan in de regio bijdragen aan een betere bereikbaarheid, het leveren van een betere OV-dienst, een intensiever gebruik van het bestaande OV en aan een kostenbesparing binnen het openbaar vervoer.

Een andere goede reden voor de MRDH-gemeenten om zich bezig te houden met de ontwikkelingen van automatisch vervoer, is dat wereldwijd overheden, softwareontwikkelaars, autoproducenten etc. bezig zijn met een transitie naar zelfrijdend vervoer. In de metropoolregio is de kennis aanwezig om voorloper te zijn en daarmee een krachtige (concurrentie)positie op de internationale markt te krijgen.  De regio kan op het gebied van automatisch vervoer een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor toeleveranciers en ontwikkelaars van automatische voertuigen en (beveiliging)software.

Programma AVLM

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert  € 15 mln in een programma dat automatisch vervoer de last mile (het laatste stuk van de OV-reis van station tot eindbestemming) stimuleert. Dit programma verbindt initiatieven van MRDH-gemeenten op het gebied van AVLM en zoekt (co)financiering om deze initiatieven verder te brengen. Zo is dit programma een belangrijke stap in de vernieuwing van de economie.

Innovatienetwerk Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM)

Binnen het Innovatienetwerk Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM) werken gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met private partners en kennisinstellingen aan oplossingen voor het openbaar vervoer op de last mile (het laatste stuk van de OV-reis van station tot eindbestemming ).  Gemeenten delen in dit netwerk kennis op het gebied van automatisch vervoer op de last mile en zoeken actief verbinding met de Landelijke Kennisagenda en activiteiten van private partijen en kennisinstellingen.