Innovatielabs en projecten

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag willen de ontwikkeling van digitale toepassingen zoals 5G en quantumtechnologie stimuleren. Deze toepassingen en technologie kunnen een oplossing bieden voor vraagstukken die in de regio spelen. Ook wil het ondernemers bewust maken van de gevaren van cybercriminaliteit en het belang van cyberweerbaarheid. Daarom droeg de MRDH de afgelopen jaren bij aan het opzetten van innovatielabs (proeftuinen) en investeerde het samen met provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden in het Quantum Ecosysteem Zuid-Holland.

RoboCrops Vliegende Start

De afgelopen twee jaar is Tomatoworld al de plek waar telers en andere bezoekers in het fieldlab Data Driven Growing & Robotics kunnen kijken naar de verschillende technieken om tomaten te telen. In het project RoboCrops Vliegende Start zetten zij samen met partners FME, InnovationQuarter, en World Horti Center een volgende stap met hét fieldlab in Zuid-Holland op het gebied van Data Driven Growing (datagedreven teelt). Ook worden tech- en teeltbedrijven in dit project bij elkaar gebracht om samen succesvol te innoveren. Om digitalisering in de glastuinbouw te versnellen heeft de MRDH dit project in 2023 een financiële bijdrage verleend.

5G in de glastuinbouw

In het project Do IoT (Delft on Internet of Things) voor de glastuinbouw worden 5G test- en experimenteerfaciliteiten gebouwd in Robohouse en Tomatoworld, samen met projectpartners Do IoT Fieldlab, TNO, MCS BV, Stichting Robovalley en Stichting Tomatoworld. Het project versnelt digitale innovatie in de tuinbouwsector door MKB-bedrijven te helpen met het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovatieve systemen, zoals robots en drones, die zonder hoogwaardige mobiele dataverbindingen, zoals 5G, niet mogelijk zijn.  De MRDH heeft het project ondersteund met een financiële bijdrage. Samen met het hierboven genoemde project RoboCrops Vliegende Start draagt dit project bij aan een van de doelen uit de Strategische Agenda: Versterken innovatie-ecosysteem. 

Quantum Ecosysteem Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft een zeer gunstige uitgangspositie voor quantumtechnologie door de aanwezigheid van verschillende kennisinstellingen en snelgroeiende bedrijven. De regio behoort hierdoor tot de mondiale top qua onderzoek en startende bedrijven in quantumtechnologie. Om deze gunstige positie te behouden en te versterken is het van belang dat het ecosysteem voor quantumtechnologie sterk is. De drie aanwezige quantumprogramma’s in Zuid-Holland, Quantum Delft, Quantum Leiden en Quantum for Business werken om die reden sinds begin 2023 intensiever samen. Zij doen dit onder leiding van een programmanager. Zij koppelt bedrijven, onderzoekers en andere organisaties aan het juiste programma en bouwt aan een sterk netwerk met onder andere het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden dragen financieel bij. Meer lezen Voor contact met de programmamanager Josepha van Kollenburg: info@quantumdelft.nl

MobilityHUB Dutch Fresh Port Barendrecht

Eind 2022 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een bijdrage verleend aan het living lab MobilityHUB van Dutch Fresh Port in Barendrecht. Dutch Fresh Port houdt zich bezig met verslogistiek, maar wil dit graag slimmer, schoner en efficiënter doen. De bereikbaarheid van de Dutch Fresh Port is een uitdaging, zeker nu veel tunnels, bruggen en wegen de komende jaren in onderhoud gaan. Dat leidt tot opstoppingen en files, vooral in de spits. Het bundelen van het overslaan van gekoelde versproducten in een reeferhub met getemporiseerde containers op één plek kan helpen om het verkeer beter over de dag te spreiden. In september 2023 is een proef van een jaar met deze reeferhub gestart.

Een andere uitdaging is de bereikbaarheid van de Dutch Fresh Port voor personeel. Via de MobilityHUB kunnen werknemers deelvervoer van en naar de verschillende bedrijven kiezen. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en vermindering van de CO2-uitstoot, want minder verkeer over het terrein. 

Software moet ervoor zorgen dat het reserveren en het overladen van de juiste goederen goed loopt. Digitalisering is ook een vereiste om het laden en tanken van alle bedrijfsvoertuigen op DFP op één centrale plek goed te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan een reserverings- en afrekensysteem voor de laadpalen -en pompen. 

De innovaties die ontstaan in het living lab MobilityHUB zijn ook nuttig voor andere gemeenten en bedrijven in de regio. De MRDH ondersteunt de MobilityHUB met een projectbijdrage van €410.000,-

Meer weten? Kijk op de website van de MobilityHUB

Intelligentste fietspad van Nederland 

Op TU Delft Campus is een intelligent stuk fietspad aangelegd dat in kaart brengt hoeveel verkeer met welke snelheid op welk moment erover heen komt. De ondergrondse sensoren in de wegelementen van het bedrijf PlasticRoad, vormen een aanvulling op de bovengrondse sensoren die al in werking zijn op de campus. De innovatieve sensoren en unieke combinatie van metingen die plaatsvindt, maken dit het meest intelligente fietspad van Nederland. Het project levert cruciale informatie op over het gedrag van weggebruikers die wordt ingezet om de bereikbaarheid van steden van de toekomst slimmer en efficiënter te organiseren. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een financiële bijdrage geleverd om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken omdat hiermee ook andere gemeenten dan Delft kunnen profiteren van de kennis en ervaringen. Ook kan de techniek van het fietspad bijdragen aan het oplossen van bereikbaarheidsproblemen in de metropoolregio. Het project is totstand gekomen door een samenwerking van twee fieldlabs, Mobility Innovation Centre Delft en Delft On Internet of Things. De eerste inzichten zijn in juni 2022 gepresenteerd en zijn positief.

Digitale innovatielabs

Eerdere projecten waaraan MRDH heeft gewerkt of bijgedragen: