Hoogwaardig OV Maastunnel

Project

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en de RET onderzoeken samen de mogelijkheden voor een Hoogwaardige OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam CS via de Maastunnel. Een snelle busverbinding door de Maastunnel verbetert de bereikbaarheid in Rotterdam. Het draagt bij aan het ontlasten van een aantal drukke punten, zoals de Erasmusbrug en het metronet rondom Beurs. Ook levert het een bijdrage aan de groei in het OV. Want een snelle busverbinding maakt van de Maastunnelcorridor een aantrekkelijk OV-alternatief voor de auto. De reistijd naar bijvoorbeeld werklocaties en onderwijsinstellingen wordt korter.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Kenmerken van hoogwaardig openbaar vervoer zijn:

  • een kortere reistijd (door meer afstand tussen haltes en een directere route)
  • een hoge mate van betrouwbaarheid (door minder oponthoud door bijvoorbeeld verkeerslichten)
  • een hoge frequentie
  • aantrekkelijke kenmerken als goede zichtbaarheid, comfort, veiligheid en kwaliteit

Een Hoogwaardige OV-verbinding op de lange termijn (2030 en verder) wordt onderzocht binnen de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Maar de komende jaren treffen de MRDH, gemeente Rotterdam en de RET al enkele maatregelen om een eerste stap te zetten naar een hoogwaardige busverbinding.

Onderzoek

Gezamenlijk onderzoeken de MRDH, gemeente Rotterdam en de RET wat de mogelijkheden op de korte termijn zijn om een eerste stap te zetten naar een Hoogwaardige OV-verbinding tussen Rotterdam CS, Erasmus MC en Zuidplein. Aan de hand van het onderzoek moeten de volgende zaken bepaald worden:

  • Een slimme route met haltes op de juiste plekken. Er wordt rekening gehouden met de invloed op de rest van het busnetwerk. Hoe kan er een snelle verbinding gerealiseerd worden en toch ‘fijnmazig’ OV aangeboden worden om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in stand te houden?
  • Welke aanpassingen er nodig zijn aan de infrastructuur om te zorgen voor een goede doorstroming en inpassing van de buslijn. Er wordt gekeken welke aanpassingen het slimst en op welk moment uitgevoerd kunnen worden.
  • Welke aanpassingen er nodig zijn aan verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren voor de verbinding.
  • Wat de invloed is op de veiligheid in de Maastunnel en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.
  • Hoe de HOV-busverbinding aantrekkelijk en zichtbaar is.

In het project wordt er vooralsnog van uitgegaan dat het gebruik van het openbaar vervoer na de coronacrisis zal herstellen naar de waarden van voor de uitbraak van de Covid-19 pandemie.

Planning

Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten in het eerste kwartaal van 2021 bekend. Na een besluit over het maatregelenpakket, start de uitvoering van de maatregelen. Dat gebeurt in fasen. De aanpassingen aan wegen, verkeerslichten, haltes en andere infrastructuur vindt de komende jaren plaats. Naar verwachting is de snelle busverbinding tussen Rotterdam CS en Zuidplein klaar in 2022.