Groen als vestigingsfactor

Naar overzicht

Een sterke economische metropoolregio kan niet zonder een aantrekkelijk landschap. Het landelijk gebied is een belangrijke factor voor het vestigingsklimaat van bedrijven en een essentieel onderdeel van de leefomgevingskwaliteit voor inwoners, werknemers, recreanten en toeristen. Om het economisch vestigingsklimaat te versterken heeft de MRDH samen met de landschapstafels een lange termijn perspectief op het landschap opgesteld.

Hollandse Banen
Vertegenwoordigers van gemeenten, landschapstafels, provincie en ondernemers hebben besproken welke gedeelde onderwerpen zich lenen voor kwaliteitsverbetering ter versterking van het landschap als vestigingsfactor. De verbinding stad – ommeland is hierin de rode draad voor de de vier landschapstafels Duin, Horst en Weide, Hof van Delfland, IJsselmonde en Voorne-Putten. We zetten vooral in op het realiseren van een netwerk van fiets- en vaarroutes langs interessante bestemmingen, waarmee de identiteit van de Metropoolregio wordt versterkt. Daarnaast willen we  slow lanes, brede fietspaden met een herkenbare naamgeving en profiel. Lees de Resultaatverkenning Hollandse Banen Slow lanes (let op: PDF is 70mb groot)

Daarnaast willen we unieke metropolitane landschappen creëren met toegevoegde waarde voor de economische ontwikkeling van het landelijk gebied en huidige landschappen  versterken. Het perspectief op het landschap is bedoeld om te groeien en om een vitaal onderdeel te zijn van de economische agenda.

De lange termijn ontwikkelingen gaan over

  • Versterken van de landgoederenzone in Duin, Horst en Weide
  • Toevoegen van een Delflands Duin (kustuitbreiding)
  • Creëren Central Park Midden-Delfland over de A13
  • Rottemeren vergroten en verbinden watersystemen van Schieland en Rijnland
  • Versterken polders uit de Renaissancetijd op het eiland van IJsselmonde en Voorne Putten 

Deze unieke Metropolitane landschappen zijn op dit moment misschien nog visioenen, maar er kan al wel aan gewerkt worden met gerichte investeringen.

Samenvatting werkconferentie 17 april 2015

Samenvatting presentatie 3 juli 2015 aan wethouders Economie, Groen en de voorzitters van de Landschapstafels

Boekje:  Perspectief op het Landschap (samenvatting)

Achtergronddocument: Perspectief op het landschap