Effectberekeningen & analyses

In opdracht van de 23 gemeenten is onderzocht welke maatregelen bijdragen aan de ambitie: 30 procent CO2-reductie in 2025. Het gaat om verschillende typen maatregelen. Sommige maatregelen richten zich op de korte termijn – bijvoorbeeld het duurzaam aanbesteden van doelgroepenvervoer – andere worden nu voorbereid en hebben pas over circa tien jaar effect, zoals het bouwen van nieuwe woningen bij OV-knooppunten. Op de menukaart uit 2019 staan 14 mogelijke maatregelen die vallen onder de kerntaken van de MRDH en 26 mogelijke maatregelen waarbij de uitvoering bij de gemeenten ligt.

Emissieloze bussen

De MRDH neemt als vervoersautoriteit zelf een aantal maatregelen en heeft deze deels al genomen. Bijvoorbeeld door eisen te stellen over het gebruik van emissieloze voertuigen bij de aanbesteding van openbaar vervoer. HTM, RET en EBS voeren stapsgewijs 100 procent emissieloos busvervoer in. In 2025 rijdt de helft van het wagenpark in het vervoersgebied van de MRDH emissieloos. Vijf jaar later rijden alle bussen zonder uitstoot. De vervoerders gebruiken nu al groengas-, hybride en elektrische bussen. 

Van laadpalen tot slimmer bouwen

Naast uitstootvrije bussen zijn er nog veel meer maatregelen nodig om de ambitie te verwezenlijken. Gemeenten zijn bezig met de inzet van emissieloze voertuigen voor de bevoorrading van winkels in binnensteden. Meer laadpalen op straat stimuleren bewoners sneller een elektrische auto te kiezen. En het bouwen van nieuwe woningen en werklocaties dichter bij OV-knooppunten scheelt ook CO2-uitstoot. 

Adviesbureau CE Delft heeft het regionaal maatregelenpakket fase 1 doorgerekend en een inschatting gemaakt van de verwachte CO₂-reductie van het huidige beleid van gemeenten en regio en tevens welk deel van de reductieopgave daarmee wordt ingevuld.