E=0

Naar overzicht

E=0

E=0 is een EU-gefinancierd Interreg Noordwest-Europa project, dat de ontwikkeling van 11.200 woning make-overs naar Nul op de Meter (NoM) ondersteunt in Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Dit project is gebaseerd op het succesvolle Energiesprong-programma uit Nederland.

Interreg
De Europese subsidieregeling Interreg is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken door samenwerking om te zorgen voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

Met een consortium van Europese partners uit Frankrijk, Engeland, Nederland en Luxemburg heeft het netwerk Stroomversnelling een projectvoorstel ingediend en toegekend gekregen om de ambitie E=0 te realiseren. E=0 adresseert het energieneutraal maken van woningen door een markt voor energie-neutrale (E=0) retrofits in Noordwest-Europa tot stand te brengen. Het projectvoorstel E=0 is gebaseerd op het programma Stroomversnelling (voormalig Energiesprong) uit Nederland. In dit programma worden energieneutrale retrofits verschaft die 30 jaar garantie hebben.

Rol MRDH
Veel gemeenten hebben momenteel ambities op het gebied van verduurzaming van woningen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil gemeenten ondersteunen om deze ambities te realiseren. Gemeenten kunnen hiertoe via de MRDH, op voorwaarde van cofinanciering, aanspraak maken op de in 2016 toegekende Interreg subsidie E=0.

Het programma beoogt om met financiële ondersteuning vanuit de EU/Interreg het verduurzamen van woningen te stimuleren door (grote) VvE’s begeleiding te bieden naar een investeringsbeslissing in Nul op de Meter/NoM-ready maatregelen, en daarmee regionaal en landelijk koploper op dit gebied te worden. Regionale kennis wordt hiermee versterkt en uitgebreid.

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Anne Sanders, a.sanders@mrdh.nl