Digitalisering MKB

Digitaal ondernemen is de toekomst  

Afwachten of stilzitten is geen optie. Dat doet de concurrentie ook niet. Echter voor veel ondernemers is het lastig om die stap te maken naar een webshop of het digitaal bijhouden van je voorraad. Waar moet je beginnen en hoe pak je het aan? Laat staan dat je weet hoe je met gebruik van digitale data meer weet over het koopgedrag van klanten en daarop in kunt spelen. 

Werkgelegenheid, levendige winkelstraten en lokale betrokkenheid

Behoud van een krachtig MKB is van belang voor de regio, niet alleen vanwege het grote aandeel in de werkgelegenheid, maar ook vanwege de lokale betrokkenheid en de bijdrage die het MKB levert aan bijvoorbeeld levendige winkelstraten. Dit draagt bij aan een prettig woonklimaat voor alle mensen die wonen in onze regio. Een goede reden voor de MRDH om hierin te investeren. 

Verbinden bedrijfsleven, overheden en onderwijs

Samen met gemeenten helpt MRDH  MKB-bedrijven de stap te maken naar digitalisering. Door te investeren in projecten en verbinding te leggen tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Hiermee creëren we een ecosysteem, waarin ondernemers de mogelijkheid krijgen om versneld digitaal te gaan ondernemen. En waar studenten en docenten praktijkervaring kunnen opdoen. 

Sterker uit de crisis

De coronapandemie zorgde er voor dat het hebben van een webshop voor fysieke winkels belangrijk was. Helemaal toen niet-essentiële winkels dicht moesten. Maar ook na de coronacrisis kan het hebben van een online winkel voordelen opleveren. MRDH heeft daarom dit als één van de thema's aangewezen die via Sterker uit de crisis ondersteuning krijgen. Om zo deze sector te helpen bij de digitaliseringsslag. 

Ondersteuning

De ondersteuning vanuit de lopende projecten van Sterker uit de crisis bestaat uit drie onderdelen. Als eerste gaat een ondernemerscoach helpen bij het inventariseren van de vragen en behoeften van ondernemers. Vanuit die behoeften legt hij  een relatie met bijvoorbeeld de Digiwerkplaats. Daar gaan studenten aan de slag met ondernemers om een specifieke vraag op het gebied van digitalisering op te lossen. Om ondernemers kennis te laten maken met de voordelen van digitalisering of hun kennis daarover bij te spijkeren en om ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers komen er Digicafés. Dit zijn bijeenkomsten waarop ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en informatie krijgen rondom bepaalde digitaliseringsthema's. En wil een ondernemer zich verder verdiepen: dan kan hij deelnemen aan de e-learnings die opgezet gaan worden.

Clicks and Bricks

In dit project in Schiedam gaat een coach ondernemers helpen om de daadwerkelijke stap naar digitaal ondernemen te maken, de zgn ondernemerscoach. Met deze persoonlijke benadering kan de coach inspelen op de behoefte van de betreffende ondernemer op dat moment.  Van bewustwording tot het wijzen van de weg in het aanbod van mogelijkheden om de ondernemer verder te helpen in de digitaliseringsslag. Hiervoor legt de ondernemerscoach de relatie met de Digiwerkplaats: een plek waar studenten aan de slag gaan met de digitaliseringsvraagstukken van ondernemers. Op basis van zijn ervaringen ontwikkelt de ondernemerscoach een ‘scan' die ook ingezet kan worden in andere gemeenten. Deze scan geeft een algemeen overzicht van waar ondernemers die beginnen met digitalisering behoefte aan hebben en welke stappen doorlopen kunnen worden. Daarnaast komt er een overzicht van het brede palet van mogelijkheden die er al zijn om de digitaliseringsslag voor ondernemers te ondersteunen. 

MKB DigiCafés

Het project MKB DigiCafés zijn een regionaal initiatief van drie campussen, IT Campus Rotterdam, The Hague Security Delta en Dutch Innovation Factory, samen met MKB DigiWerkplaats Rijnmond en MKB Digiwerkplaats regio Haaglanden. Voor de organisatie bundelen de initiatiefnemers de kennis en het netwerk van de drie campussen en activeren zijn ondernemers om vraagstukken in te dienen bij de digitale werkplaatsen. 
MKB DigiCafés zijn bedoeld om ondernemers in de sectoren retail, zakelijke- en overige dienstverlening, (maak)industrie en transport & logistiek te informeren en te inspireren. Zij ontvangen informatie over veilige digitale oplossingen voor uitdagingen waar ze voor staan. De online bijeenkomsten die we organiseren zijn beschikbaar voor de gehele regio. Meer over MKB Digicafés

Innoveren met data voor het MKB

Door data in te zetten voor de bedrijfsvoering kun je sneller en efficiënter inspelen op ontwikkelingen, waardoor je bijvoorbeeld Fase 1: bewustworden Verandering! Fase 2: inspireren/ informeren Fase 3: activeren kostenbesparingen kunt realiseren. Het hanteren van data voor bijv. voorraadbeheer, het inspelen op consumententrends of productontwikkelingen zorgt voor efficiëntere processen of meer gerichte marketing. In Nederland is er een beperkt aantal MKB bedrijven gericht bezig met dit datagedreven ondernemen; de zgn Kopgroep, maar de meeste MKB bedrijven hebben onvoldoende zicht op de voordelen van toepassingen van data voor hun bedrijf en weten niet hoe ze hiermee aan de slag kunnen. Deze bedrijven kunnen geïnformeerd worden over en geïnspireerd worden door wat er mogelijk is op dit gebied. 
Studenten van de Haagse Hogeschool en de Dutch Innovation Factory Zoetermeer gaan mkb’ers ondersteunen bij het inzetten van data in hun bedrijfsvoering. Zo krijgen zij praktijkervaring en kan het mkb op een laagdrempelige manier aan de slag met data.