Digitale economie

Naar overzicht

Goede digitale bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor economische innovatie. Snelle en betrouwbare telecommunicatie is nodig voor toepassingen als zelfrijdende voertuigen, drones, slimme lichtmasten en sensoren. 

Onze regio scoort tot nu toe goed op de digitale bereikbaarheid in vergelijking met andere Europese regio’s: 98% van de adressen in Zuid-Holland beschikt over ‘snel internet’. Deze positie willen we behouden en verbeteren. Daarom delen de 23 gemeenten kennis met elkaar en met bedrijven over dit onderwerp en dragen zij bij aan het realiseren van proeftuinen voor 5G in de regio. Zoals het Living Lab Scheveningen, Unmanned Valley in Valkenburg, het Sensorlab Reyeroord en het Do IoT Fieldlab in Delft. De MRDH werkt hierin samen met het MKB, kennisinstellingen en mede-overheden. Ondernemers kunnen in deze proeftuinen experimenteren met de toepassingen die gebruik maken van de nieuwe digitale infrastructuur. 

De 23 gemeenten van de metropoolregio zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor private partijen om te investeren in glasvezelnetwerken en draadloze 5G-verbindingen. Samenwerking tussen gemeenten helpt daarbij, onder andere door de ontwikkeling van gezamenlijk beleid voor plaatsing van antennes en de lobby voor de metropoolregio als vestigingsplaats voor datacenters. Zo speelt de regio in op de kansen die de economische innovatie biedt en ontwikkelt gezamenlijk de benodigde kaders. 

Actueel: