Samenwerking

Samen met de MRDH, de gemeente Den Haag en Rotterdam is provincie Zuid-Holland gestart met de Connectiviteit Brigade. Deze brigade bestaat uit experts die gemeenten kunnen helpen bij het versnellen van de uitrol van 5G en glasvezel. Gemeenten dienen een vraag in bij de brigade en krijgen gratis ondersteuning om concrete knelpunten op te lossen.

Hulp bij het versnellen van de uitrol van 5G en glasvezel

De Connectiviteit Brigade kan helpen bij de volgende vragen:

  • Binnen mijn gemeente is er onvoldoende aandacht voor dit thema, kunnen jullie helpen om het onderwerp op de agenda te zetten?
  • Waar gaat het over bij glasvezel of 5G? Kan iemand mij uitleggen wat de rol van de gemeente is en hoe dat gaat bij andere gemeenten?
  • Wij willen aan de slag om antennebeleid verder uit te werken, kunnen jullie mij vertellen hoe ik dit moet aanpakken?
  • Wij willen een strategie uitwerken voor glasvezel, of op een specifieke locatie glasvezel aanleggen, hoe pak ik dit aan? Hoe voeren we het gesprek met de marktpartijen?
  • Hoe kunnen we innovatie met 5G stimuleren binnen mijn gemeente of regio?
  • We krijgen regelmatig vragen over gezondheid of risico's voor spionage, hoe moet ik deze beantwoorden?
  • Ik heb een andere vraag waarbij de Connectiviteit Brigade kan helpen, zullen we even overleggen?

Hoe werkt het?

Naar aanleiding van de vraag stelt de Connectiviteit Brigade samen met de gemeente een opdrachtbeschrijving op. Daarna wordt gezocht naar de beste oplossing voor de gemeente. Hiervoor is een team van experts beschikbaar. Ook is er een extern adviesbureau geselecteerd, die maximaal 10 dagen mee kan denken met de uitdaging van de gemeente. Zo wordt de juiste kennis gekoppeld aan de vraag vanuit de gemeente.

Voor vragen en het aanmelden van uw gemeente voor de Connectiviteit Brigade kunt u contact opnemen met Tayra Algera: t.algera@pzh.nl.

Snel internet

De Connectiviteit Brigade helpt gemeenten met vraagstukken rondom glasvezel en 5G. Eén van de resultaten van deze samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, de MRDH, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag en extern bureau Dialogic, is een onderzoek naar de stand van zaken van snel internet in Zuid-Holland. De resultaten zijn te vinden in een notitie (zie rechterbalk).

De notitie geeft Zuid-Hollandse gemeenten (en dus ook gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag) inzicht in de recente ontwikkelingen in de markt voor snelle vaste consumenten-internetaansluitingen. Met name de uitrol van glasvezelnetwerken krijgt aandacht, aangezien hierin recentelijk veel dynamiek is ontstaan.

Aanlegvoorwaarden glasvezel

In de notitie worden gemeenten opgeroepen om in hun beleidskeuzes zich met name te richten op het creëren van zo gunstige mogelijke aanlegvoorwaarden en actieve afstemming met de markt. Denk hierbij aan zaken als soepele vergunningverlening en aantrekkelijke eisen ten aanzien van graafdieptes, toezicht, leges en herbestrating. 
Convenanten en samenwerkingsovereenkomsten zijn een waardevol middel om hier duidelijke afspraken over te maken, mits zij niet als exclusieve overeenkomst met één partij worden ingestoken. 

Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek vragen, dan kunt u contact opnemen met de Connectiviteit Brigade via t.algera@pzh.nl, of met de projectleider Digitalisering & 5G MRDH: b.doornekamp@mrdh.nl