Connected Transport

Innovatie

Vrachtwagens rijden in convooi

Een betere doorstroming én vrachtwagens die zuiniger en schoner rijden. Dat is het resultaat van Connected Transport Corridor, dat onlangs van start ging in Zuid-Holland. Bij dit systeem krijgen virtueel gekoppelde vrachtwagens voorrang bij verkeerslichten. De wagens worden namelijk gezien als konvooi. Overheden én vervoerders zijn enthousiast. Inmiddels doen al vele tientallen vrachtwagens mee met Connected Transport Corridor. Patrick van Norden, beleidsadviseur Wegen bij MRDH: "Digitalisering helpt bij het verbeteren van de doorstroming en het beperken van CO2-uitstoot."

Bij Connected Transport Corridor verzamelt een aantal vrachtwagens met dezelfde route zich bij een startpunt. Voorwaarde is wel dat ze zich vooraf hebben aangemeld én dat er minimaal drie vrachtwagens deelnemen. Ze hoeven niet van hetzelfde vervoersbedrijf te zijn. De wagens worden software-matig gekoppeld en zijn vanaf dat moment een konvooi. In de toekomst is het zelfs mogelijk dat de wagens al rijdend worden gekoppeld, en dus voorrang krijgen bij intelligente verkeerslichten, aldus projectleider Michiel Jak.
De vervoerders zijn enthousiast. "Dit is ideaal voor de doorstroming", vertelt Merijn van Zaal, eigenaar van Van Zaal Transport, dat momenteel met drie vrachtwagens deelneemt aan Connected Transport Corridor. Doordat de vrachtwagens minder vaak hoeven te stoppen bij verkeerslichten, besparen de vervoerders ook flink op de brandstofkosten, en hebben dus minder uitstoot. "Het kost ongeveer 1 liter diesel om een vrachtwagen die moet stoppen weer op de 'oude' snelheid te krijgen."  Het idee voor Connected Transport Corridor werd in de eerste helft van 2019 geboren. Vervolgens lukte het om razendsnel overheden, wegbeheerders en vervoerders rond de tafel te krijgen. Van Zaal: "Binnen Connected Transport Corridor werken we samen met andere vervoerders. Dat zijn dus eigenlijk onze concurrenten. Het is bijzonder hoe snel we op één lijn zaten."

Een vrachtwagen is via een kastje verbonden met andere vrachtwagens voor de proef Connected Transport

In de cabine ziet de chauffeur wanneer hij bij een verkeerslicht verderop rood licht krijgt

Jak: "Bij Connected Transport Corridor wordt data gedeeld tussen de deelnemers. Van de deelnemende vrachtwagens moet namelijk beginpunt, eindpunt en de route bekend zijn bij het CTC-systeem. Uiteindelijk zullen 35 intelligente verkeerslichten in de regio aangesloten zijn op Connected Transport Corridor."

Faciliteren en ondernemers betrekken

Een van de deelnemende gemeenten aan Connected Transport Corridor is Westland: een van de startpunten is bij bloemenveiling Royal FloraHolland. Remco de Bruijn, senior beleidsontwikkelaar mobiliteit bij gemeente Westland. "Een goede bereikbaarheid is voor onze gemeente essentieel, zeker omdat we hier veel agrologistieke bedrijven hebben. Bovendien zijn stilstaande vrachtwagens slecht voor het milieu."
De verkeerslichten op de route in Westland zijn van de provincie. Dat betekende dat de invoering voor een belangrijk deel bij de provincie lag. De Bruijn: "De rol van de gemeente bestond vooral uit faciliteren en het betrekken van ondernemers." De invoering ging vervolgens razendsnel én soepel. "Er wordt al jaren gesproken over een betere doorstroming van vrachtvervoer. Connected Transport Corridor regelt het."

Specifieke aanpak

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag was actief betrokken bij de totstandkoming van Connected Transport Corridor. Zo is MRDH samen met de provincie Zuid-Holland financier van het project en overlegt MRDH met onder meer wegbeheerders en andere regio's over de invoering.  Patrick van Norden, beleidsadviseur Wegen bij MRDH: "Niet alleen het vrachtverkeer in Zuid-Holland is gebaat bij een goede doorstroming, dat geldt ook voor andere weggebruikers en andere regio's. Daarom hebben we samen met de andere belanghebben overlegd over hun aanpak en specifieke knelpunten. Dat is de basis van Connected Transport Corridor. Het is nu aan de logistieke sector om dit verder op te pakken."