BRIDGE

Naar overzicht

De brug van school naar werk
Jongeren van Rotterdam Zuid worden de komende jaren geholpen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Met het project ‘BRIDGE’, dat financiële steun krijgt van de Europese Commissie. Rotterdam Zuid kampt met een mismatch tussen opleidingskeuzes van jongeren en de vraag van het bedrijfsleven. Met de activiteiten van BRIDGE worden jongeren gestimuleerd om een opleiding te kiezen in een kansrijke sector (zorg, haven en techniek). Dat gebeurt door loopbaanoriëntatie en –begeleiding vanaf het basisonderwijs en door werkgevers die de jongeren een carrière startgarantie bieden, waardoor ze zeker zijn van een baan na het behalen van hun diploma. Jaarlijks krijgen zo’n 1800 leerlingen de kans om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verwerven.

Samenwerking
BRIDGE is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), een twintigjarig programma dat zich richt op een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Dit moet er toe leiden dat Zuid het in 2032 net zo goed doet als het gemiddelde van de vier grote steden. En dat vraagt om een goede samenwerking. Partners van BRIDGE zijn gemeente Rotterdam, het programmabureau NPRZ , het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovaties (EMI) van Hogeschool Rotterdam, SEOR bv van de Erasmus Universiteit, Rebel Group en de MRDH. Daarnaast kent het project belangrijke stakeholders: de scholen in Rotterdam Zuid (van primair onderwijs tot en met het hbo), werkgevers, intermediaire partijen die de verbinding leggen tussen school en werkgevers en aanbieders van activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie en
-begeleiding. BRIDGE heeft een looptijd tot 1 november 2019.

Regionale skills agenda
De MRDH doet in het kader van BRIDGE onderzoek naar de impact van technologische innovaties op de arbeidsmarkt van de regio. Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van een regionale skills agenda: de vaardigheden die nodig zijn om de concurrentiepositie van mbo-jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit sluit aan bij de Roadmap Next Economy die in 2016 is opgesteld, als onderdeel van de bredere investeringsstrategie van de MRDH en de partners in de regio.

Meer informatie
Download de factsheet over het project BRIDGE. Neem voor meer informatie contact op met Cees Stoppelenburg, strategisch adviseur Economisch vestigingsklimaat, via  c.stoppelenburg@mrdh.nl.