Blankenburgverbinding: Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland

Naar overzicht

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio en van het Westland is van zeer groot belang voor de economie. Om de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen is de Blankenburgverbinding nodig, een nieuwe weg tussen de A20 en de A15 ten westen van Vlaardingen.

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
De overheden in de regio hebben onder regie van de MRDH een Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgesteld. Dit is een pakket aan maatregelen dat komt bovenop de maatregelen die wettelijk verplicht zijn bij de aanleg van de nieuwe rijksweg, de Blankenburgverbinding. Het programma gaat over natuur, groen, water, recreatie en geluid. Het strekt zich uit over een gebied dat aanzienlijk groter is dan het directe invloedsgebied van de nieuwe rijksweg. De bedoeling van het programma is onder meer de natuur te verrijken en het recreatieaanbod te vergroten, vooral voor de inwoners van Vlaardingen en Rozenburg. Ook komen er extra maatregelen om de geluidbelasting te beperken. In januari 2017 is begonnen met de uitvoering van Nieuw Waterland.

Nieuw Waterland, het gebied rondom de nieuwe Blankenburgverbinding naast Vlaardingen en Rozenburg, krijgt een metamorfose. Het Oeverbos, de Rietputten, de Krabbeplas en de groene gordel naast Rozenburg worden opnieuw ingericht. Zo valt er straks nog meer te genieten van bijvoorbeeld fietsen, wandelen, schoner zwemwater, vissen, evenementen en horeca!

Tot 2024 werken diverse organisaties samen aan deze herinrichting van Nieuw Waterland. Meer op de officiële website van Nieuw Waterland

De aanleg van de weg zelf staat gepland in 2018. Meer informatie is te vinden op de officiële website van de Blankenburgverbinding.