Audit BOV-kosten lokaalspoor

Naar overzicht

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van tram, metro en bijbehorende infrastructuur in de periode 2005 – 2026. Hieruit blijkt dat deze kosten een steeds groter deel van het beschikbare mobiliteitsbudget (BDU) beslaan. Op het moment gebruiken de beide regio’s 2/3 van het mobiliteitsbudget van circa 850 miljoen euro voor beheer, onderhoud en vervanging van het tram- en metronetwerk. In 2005 was dit 1/3 van het budget. U kunt hier het rapport downloaden.

De beide regio’s ontvangen jaarlijks van het Rijk een budget voor de uitvoering van het regionale verkeer- en vervoer beleid: de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. Dit budget wordt onder meer gebruikt voor het OV, wegen, fiets en andere mobiliteitsdoelen.