A16 Rotterdam

Project

Inpassing van de A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij Terbregseplein. De 11km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de metropoolregio. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland  dragen bij aan de inpassing van de nieuwe rijksweg. In het zogenoemde Landschapsplan is opgenomen welke extra inpassingsmaatregelen de minister, naast de maatregelen zoals opgenomen in het Tracébesluit, zal realiseren.  De gemeente Rotterdam en de MRDH stellen ruim € 100 miljoen ter beschikking voor de goede inpassing. Al de te realiseren maatregelen zijn weergegeven op een Afsprakenkaart . Bij de Afsprakenkaart hoort een toelichting.