Project Metronet

Een in 2021 opgeleverde planstudie laat zien dat het aantal metroreizigers jaarlijks met 3% blijft groeien en dat daardoor er binnen enkele jaren op meerdere plekken in het metronet capaciteitsknelpunten ontstaan. De coronacrisis zorgde tijdelijk voor minder reizigers maar een uitbreiding van de metrofrequentie op de E-lijn en C-Lijn van het metronet rond 2030 blijft wenselijk.  De planstudie uit 2021 gaat uit van frequentieverhoging in de spits van 18 naar maximaal 24 diensten per uur. De studie wordt nu uitgewerkt en zal medio 2023 leiden tot een realisatiebesluit door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, inclusief de bekostiging als onderdeel van de propositie voor het Nationaal Groeifonds. Het gaat daarbij om uitbreiding en aanschaf van nieuwe voertuigen, en de aanvullend benodigde infrastructuur, zoals een stalling, extra stroomvoorziening, uitbreiding van de capaciteit van metrostation Beurs, mogelijke sanering van een overweg en geluidswerende voorzieningen.