Praatplaat 2: Inzet Strategische Agenda

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Inzet

Werk in uitvoering

Groei van de regio

1. Investeren in bereikbaarheid

2. Toekomstbestendige arbeidsmarkt realiseren en innoveren voor de nieuwe economie

Vernieuwing van de regio

3. Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren

4. Vernieuwen van werklocaties

Kwaliteit van de regio

5. Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk

Herstel van de regio

6. Herstellen van OV-systeem