Plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam

De MRDH, de RET en de gemeente Rotterdam hebben een ambitieus ov-programma vastgesteld om het metro- en tramnet in de regio Rotterdam te versterken. Doel daarvan is de bereikbaarheid te verbeteren voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Het toekomstplan voor een sterk tramnet voor Rotterdam en de regio is daarvan onderdeel. 

De toenemende verstedelijking, de bouw van 50.000 nieuwe woningen in Rotterdam, goed bereikbare werklocaties, de ambities met duurzaamheid en leefbaarheid vragen steeds om aanpassingen van het openbaar vervoer en dus ook van het tramnetwerk.

MRDH heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een toekomstplan voor de tram voor 2030.  In mei 2022 werd een contourenplan voor de tram in de Rotterdamse regio gepubliceerd dat is gebaseerd op acht uitgangspunten.

Het concept toekomstplan voor de tram is door de MRDH op 7 februari 2023 bekend gemaakt. De gemeenten in de Rotterdamse regio waar de tram doorheen gaat en de reizigersorganisatie Metrocov kunnen tot 19 april reageren op het voorstel.

In juli 2023 neemt vervolgens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH een besluit waarna, stap voor stap, het tramnetwerk wordt versterkt en de buitenruimte wordt verbeterd.