Plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam

In de OV-visie Rotterdam 2040 staat dat de Rotterdamse tram meer dan nu kan bijdragen aan de stedelijke ontwikkeling en de groei van het aantal reizigers. De inzet is een optimaal tramnetwerk en daarvoor zijn in 2022 de contouren geschetst. Begin 2023 moet een concreet plan klaar zijn voor het best denkbare tramnet voor de Rotterdamse regio. Daarbij zijn onder meer de inrichting van de (groene) buitenruimte, verkeersveiligheid en de relatie met het overig verkeer, de reistijden van centraal Rotterdam naar de naar de buitenwijken en de gemeenten Barendrecht, Schiedam, Vlaardingen van groot belang.