Warmte Koude Zuid-Holland

De MRDH werkt samen met 31 andere publieke en private partijen samen, met ondersteuning van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, om bij te dragen aan een duurzame warmtevoorziening in de Zuid-Holland.  Het programmabureau heeft één gemeenschappelijk doel: in 2020 worden 350 000 woningen én 1000 hectare glastuinbouw verwarmd met duurzame warmte.

www.warmopweg.nl