De Verkeersonderneming

Rotterdam bereikbaar houden; dat is het doel van De Verkeersonderneming. En dat lukt door asfalt slim te gebruiken en door werkgevers en werknemers slimmer te laten reizen en werken. De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Hoofddoel 20 procent minder autoverkeer in de spits door het realiseren van 16.000 spitsmijdingen in en om Rotterdam. De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. 

www.deverkeersonderneming.nl