SURF-STAD

Kennisinstellingen, waaronder TU Delft en TNO, overheden, vervoersbedrijven en adviesbureaus onderzoeken in het project STAD de lange termijn effecten van automatisch rijden op ruimte en mobiliteit. De resultaten van het project kunnen onder andere gebruikt worden door overheden als input voor hun lange termijn investeringsagenda’s.Het onderzoek maakt onderdeel uit van SURF, Smart Urban Regions of the Future, een programma opgezet door de NWO. Een programma voor kennisontwikkeling en -toepassing. Consortia van wetenschappelijk onderzoekers en professionals uit de praktijk in stedelijke regio's gaan hierin samen werken aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Het programma zal nieuwe kennis en handelingsperspectief opleveren voor Nederlandse stedelijke regio's. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is één van de partners van SURF-STAD.

Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren. Het onderzoeksproject STAD onderzoekt het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen.

Voor meer informatie: http://stad.tudelft.nl/