Provincie Zuid-Holland

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland hebben in september 2015 de samenwerking geïntensiveerd om de (internationale) slagkracht te vergroten. De samenwerking is gericht op de verbetering van internationale bereikbaarheid, de versterking van technologische innovatie, vernieuwing van de economie en het aantrekkelijker maken van de zuidelijke Randstad.

Eén regio, één identiteit
In de samenwerking gaat het onder meer concreet om het realiseren van een warmtenet en het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio en naar het achterland.

Meer over de samenwerking

Overzicht samenwerkingsagenda

Website PZH